Seminarium pt. „Systemy sterowania w transporcie szynowym”

Tematy wiodące seminarium:
  1. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)
  2. Inteligentny rozjazd
  3. Diagnostyka sterowania ruchem kolejowym (srk)
Partnerzy seminarium:
Rail-Mil Computers Sp. z o.o.
Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.,
Zakłady Automatyki Kombud S.A.
Scheidt & Bachmann Sp. z o.o.
KZA Zielonka Sp. z o.o.