III DEBATA INWESTYCYJNA – PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Konferencja poświęcona wizji rozwoju infrastruktury i potrzebom infrastrukturalnym również w aspekcie społecznym i z punktu widzenia przewoźników, a także podsumowaniu realizacji obecnych programów inwestycyjnych i przede wszystkim planom inwestycyjnym w rozpoczynającej się perspektywie finansowej. Poruszone będą kwestie istotne dla rozwoju polskich firm wykonawczych i produkcyjnych dotyczące skali, rodzaju i sposobów realizacji inwestycji oraz rezultatów inwestycji zarówno dla przewozów, jaki i potencjału polskiego przemysłu i wykonawstwa.