konkursy

 Konkurs o nagrodę specjalną im. inż. Józefa Nowkuńskiego
- dla ukończonych inwestycji liniowych i kubaturowych, a także projektów nowych inwestycji infrastrukturalnych szynowych zrealizowanych na terenie Polski oraz taboru szynowego, posiadającego dopuszczenie przynajmniej w jednym kraju UE i prezentowanego na Targach TRAKO (wagony, lokomotywy, pociągi zespołowe). Nagrody to dwie równorzędne statuetki, (kategorie: Infrastruktura i Tabor), będące replikami pomnika inż. Józefa Nowkuńskiego. Komisja przyznaje również wyróżnienia. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

Konkurs im. inż. Ernesta Malinowskiego
– dla wyrobów i innowacji technicznych stosowanych w kolejnictwie i prezentowanych na Targach. Ocenie podlegają wyroby i technologie z zakresu tematycznego targów, zgłoszone zarówno przez polskie, jak i zagraniczne firmy biorące udział w Targach TRAKO. Nagrody to trzy równorzędne statuetki będące replikami pomnika inż. Ernesta Malinowskiego. Komisja przyznaje również wyróżnienia. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Czesława Jaworskiego
Nagroda im. prof. Czesława Jaworskiego jest przyznawana za: wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
- infrastruktura (obejmuje sieć trakcyjną i podstacje trakcyjne),
- pojazdy (obejmuje maszyny elektryczne, osprzęt).
Wyroby zgłoszone do konkursu powinna cechować: nowoczesność i innowacyjność rozwiązań konstrukcyjnych
i technologicznych, funkcjonalność, zastosowanie w Polsce.
Organizatorem Konkursu jest Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

Konkurs o Medal Prezesa SEP
- wyróżnienie to jest uznane za jedno z najbardziej prestiżowych w Polsce w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki. Przyznawane jest za szczególnie wyróżniający się produkt będący dziełem polskich inżynierów i techników. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Jana Podoskiego
dla najlepszych wyrobów i innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii przeznaczonych dla trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: tabor szynowy dla komunikacji miejskiej; części, podzespoły i wyposażenie taboru; infrastruktura torowa; infrastruktura zasileniowa i elektroenergetyczna; inne, w tym (systemy: sterowania, informatyczne, pobierania opłat, obsługi pasażerów itp. Organizatorem Konkursu jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

Konkurs na najatrakcyjniejszą ekspozycję Targów TRAKO
- ocenie podlegają wszystkie stoiska targowe. Werdykt Jury obejmuje dwie kategorie: stoiska do 30m2 i stoiska powyżej 31m2. W każdej kategorii przyznawane są 3 równorzędne nagrody.

Konkurs – Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie
Konkurs SIRTS i ASTE dla firm z szeroko rozumianej branży kolejowej, które robią „coś więcej” dla środowiska, społeczności i pracowników. Zachęcamy, by o tym opowiedzieć, wypromować swoje działania i znaleźć się w gronie firm docenionych na Gali TRAKO.

Prosty system zgłoszeń znajduje się na www.astespolecznie.pl.
KONTAKT
koordynator ds. konkursów
Marta Fethke

tel. 58 554 91 33, kom. 697 057 309, fax 58 554 92 11
marta.fethke@mtgsa.com.pl