TRAKO

15. Międzynarodowe Targi Kolejowe

UWAGA! KARTA NIE JEST ZAMÓWIENIEM, MUSI BYĆ POTWIERDZONA

TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.