TRAKO

Zakończyły się 11. Międzynarodowe Targi Kolejowe

Informacja prasowa (pdf)

15 473 Gości Branżowych, ponad 600 wystawców z 20 państw, 20 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, 800 metrów torów do ekspozycji taboru, innowacyjne rozwiązania, nowe technologie, ponad 30 debat, seminariów, konferencji, pokazów i prezentacji, prestiżowe konkursy i liczne premiery. W piątek 25 września w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO zakończyły się 11. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2015. To największe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego po raz kolejny potwierdziło swoją rangę i renomę.

W TRAKO wzięło udział ponad 600 wystawców - o ponad 100 więcej niż w poprzedniej edycji, w tym najważniejsi uczestnicy krajowego rynku kolejowego - spółki Grupy PKP, firmy o zasięgu międzynarodowym, jak Bombardier czy Vossloh, a także czołówka największych polskich firm z branży kolejowej i tramwajowej, w tym prywatni i samorządowi przewoźnicy oraz dostawcy technologii dla kolei i taboru. Największy wzrost liczby wystawców zarejestrowano wśród firm zagranicznych, a jedną z najliczniejszych grup stanowili wystawcy czescy. Na targach swoje pawilony narodowe zaprezentowały Austria i Wielka Brytania oraz Land Saksonii.

Na torach wystawienniczych przy ul. Żaglowej zwiedzający mogli obejrzeć ekspozycję nowoczesnego taboru tramwajowego, m. in. pojazdy szynowe wyprodukowane przez Solaris Bus&Coach, PESĘ oraz maszyny i urządzenia budowlane. Równie imponująca była ekspozycja taboru kolejowego na torach przy peronie Gdańsk Stadion Expo. Tu eksponaty zaprezentowali najwięksi w Polsce i Europie producenci taboru: NEWAG S.A., PESA S.A., SIEMENS S.A. czy STADLER RAIL GROUP.

Swoją premierę na targach miał Dart - najnowszy i najdłuższy polski elektryczny zespół trakcyjny, przeznaczony do ruchu dalekobieżnego, zaprojektowany przez bydgoską PESĘ dla PKP Intercity. PESA zaprezentowała również wagon typu push-pull, a Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zmodernizowany EZT. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” pokazały innowacyjny system logistyki rozjazdowej - platformę do transportu i rozładunku rozjazdów kolejowych.

Bogaty program targów
Tradycją TRAKO jest niezwykle bogaty program wydarzeń towarzyszących ekspozycji: debat, licznych konferencji, seminariów, pokazów i prezentacji firm. Już w przeddzień targów odbyła się konferencja IGKM „Kompatybilność elektromagnetyczna w systemach komunikacji tramwajowej” oraz seminarium „Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego”, zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie.

W ramach TRAKO odbyło się ponad 30 debat, seminariów, konferencji, pokazów i prezentacji, min.:
 • VIII Międzynarodowa Konferencja OSŻD „Praktyka Przekraczania Granic Transportem Kolejowym” / org. Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD) oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • seminarium „Stan Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego w 2014” / org. Urząd Transportu Kolejowego
 • konferencja prasowa - Solaris „Nowości i oferta dla rynku tramwajowego w Polsce i zagranicą” / org. Solaris Bus & Coach S.A.
 • konferencja „Miejsce i rola akredytowanych jednostek inspekcyjnych w procesie sporządzania raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem 402/2013.” / org. OTTIMA plus Sp. z o.o,
 • seminarium "Koleje pasażerskie XXI wieku" / Instytut Kolejnictwa (IK), Technika Transportu Szynowego (TTS)
 • debata „Szanse liczone w stratach - dlaczego polscy przedsiębiorcy zapłacili tak wysoką cenę za modernizację infrastruktury w Polsce?” / org. Stowarzyszenie Inicjatywa dla Infrastruktury
 • konferencja „Międzynarodowe Korytarze Transportu Towarowego (RFC) – perspektywy rozwoju oraz możliwość współpracy z OSJD na przykładzie Korytarza Morze Północne – Bałtyk” (konferencja prowadzona w języku angielskim) / org. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 • konferencja i panel dyskusyjny „Europejska polityka kolejowa” / org. Fundacja ProKolej
 • prezentacja „Nowoczesne zarządzanie i prezentowanie informacji w pociągach pasażerskich. Doświadczenia i rozwiązania Grupy Annax” / org. Grupa Annax
 • debata „Wzrost wykorzystywania poziomu środków unijnych - katalizatorem zmian polskich kolei” / org. GRUPA PKP
 • seminarium „Pomiary i indywidualne rozliczanie zużycia energii elektrycznej przez pojazdy trakcyjne” / org. Centralne Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP
 • debata „Trzy wymiary komfortu w pociągu - perspektywa pasażera, producenta, przewoźnika” / org. PKP Intercity SA
 • debata „Jakość i efektywność w programie inwestycyjnym infrastruktury kolejowej”
 • / org. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • seminarium „MATLAB i Simulink - zastosowanie w przemyśle kolejowym” / org. Oprogramowanie Naukowo-Techniczne (ONT) sp. z o. o.
 • seminarium „Rozwój systemu biletu elektronicznego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk –Gdynia - Sopot” / org. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
 • konferencja „Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej w transporcie kolejowym”
 • / org. IMWG, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Europejski Klaster Transportowy, partner medialny Kurier Kolejowy, partner merytoryczny Kancelaria Hałas i Wspólnicy
 • konferencja “Kluczowe problemy wdrażania innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla transportu kolejowego w świetle ograniczeń prawnych” / org. Południowy Klaster Kolejowy
 • Dzień Pasażera na Dworcu Głównym w Gdyni / org. Urząd Transportu Kolejowego
 • seminarium „Analiza ryzyka i jej praktyczne zastosowanie w zabezpieczeniach przejazdów kolejowych” / org. Pilz Polska Sp. z o.o.

Bez samochodu
W tym roku TRAKO po raz pierwszy włączyło się do kampanii „Europejski Dzień bez Samochodu”, której celem jest upowszechnianie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu oraz promocja transportu publicznego.

Kolej w miniaturze
Na targach pojawiły się dopracowane w najmniejszych szczegółach makiety, dioramy i modele - mowa o wystawie „Świata Małej Kolei”, której współorganizatorem jest Polski Związek Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei, cieszące się wielkim zainteresowaniem miłośników kolei w miniaturze.

TRAKO Dzieciom
Targom TRAKO już po raz ósmy towarzyszyła akcja charytatywna TRAKO DZIECIOM na rzecz Fundacji Hospicyjnej im. Księdza Eugeniusza Dutkiewicza. Jednym z jej elementów był konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, zatytułowany „Mój dworzec kolejowy”. Podczas uroczystego spotkania wystawców odbyła się aukcja prac dzieci, które zostały laureatami konkursu. W ramach akcji pozyskano łącznie 8 500 zł, które zasiliły konto Fundacji.

Dla najlepszych nagrody
Najlepsze prezentowane na targach produkty i technologie zostały nagrodzone w ramach prestiżowych konkursów:

Konkurs o nagrodę im. inż. Józefa Nowkuńskiego
NAGRODA im. inż. Józefa Nowkuńskiego
ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Sp. z o.o. za projekt pn. „Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” realizowany w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko _ Tabor Łka Elektryczne Zespoły Trakcyjne Flirt3 I Zaplecze Techniczne Łka Kategoria Infrastruktura

wyróżnienie
PESA BYDGOSZCZ S.A. za Spalinowy Zespół Trakcyjny Atr 220

Konkurs o nagrodę im. inż. Ernesta Malinowskiego

NAGRODA im. inż. Ernesta Malinowskiego, kategoria infrastruktura
KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE „BIEŻANÓW” za innowacyjną technologię produkcji i zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych

wyróżnienia
 • BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA Sp. z o.o. za wdrożenie systemu ERTMS Level 2 na polskiej sieci kolejowej
 • ZAKŁADY AUTOMATYKI KOMBUD S.A. za System Zabezpieczenia Pojazdów typu SZP

NAGRODA im. inż. Ernesta Malinowskiego, kategoria tabor
TRACK TEC S.A. za Pociąg Zabudowy Rozjazdów TRACK TEC

wyróżnienia
 • SOLARIS BUS & Coach S.A. za Solaris Tramino Olsztyn
 • ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ „ENIKA” Sp. z o.o. za przetwornicę statyczną dużej mocy do wagonów metra ENI – PTC/750/24/AC-100

NAGRODA im. inż. Ernesta Malinowskiego, kategoria it
MACRO SYSTEM za Komputer pokładowy KPTMv9

wyróżnienie
RADIONIKA Sp. z o.o. za radiotelefon pociągowy KOLIBER GSM-R/VHF

Konkurs SITK o nagrodę im prof. Czesława Jaworskiego

NAGRODA GŁÓWNA SITK RP im. prof. Czesława Jaworskiego w kategorii infrastruktura za wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej
STRUNOBET-MIGACZ Sp. z o.o. za Prefabrykowaną Kabinę Sekcyjną

I wyróżnienie
MABO Sp. z o.o. za urządzenie naprężające do kompensacji długości w przewodach jezdnych i linach nośnych
II wyróżnienie
PFISTERER Sp. z o.o. za samoczynne urządzenie kompesująco-naprężające TENSOREX C+

NAGRODA GŁÓWNA SITK RP im prof. Czesława Jaworskiego w kategorii pojazdy za wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej
PESA BYDGOSZCZ SA za Elektryczny Zespół Trakcyjny PesaDART (43WE)

I wyróżnienie
SOLARIS BUS & COACH S.A. za tramwaj Solaris Tramino Olsztyn
II wyróżnienie
NEWAG S.A. za Elektryczny Zespół Trakcyjny typu 45 WE
III wyróżnienie
EC ENGINEERING za pantograf kolejowy 200EC

Konkurs o nagrodę im. prof. Jana Podoskiego
za innowacyjne rozwiązania techniczne i nowoczesne technologie w dziedzinie trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej

NAGRODA w kategorii tabor szynowy
PESA Bydgoszcz S.A.za PESA 134N Jazz

wyróżnienie
SOLARIS BUS & COACH S.A za Solaris Tramino Olsztyn

NAGRODA w kategorii części, podzespoły i wyposażenie taboru
MACRO-SYSTEM Mieszko Ciepliński za Komputer pokładowy KPTMv9
wyróżnienie
NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. za System INTERKOM

NAGRODA w kategorii infrastruktura torowa
M&MR TRADING Polska Sp. z o.o. / TRANSCOMFORT za System do kompleksowego wykonywania nawierzchni torowej wraz z podbudową

NAGRODA w kategorii infrastruktura zasileniowa i elektroenergetyczna
ABB Sp. z o.o. za ENVILINETM ERS (Energy Recuperation System)-system odzyskiwania energii dla kolejowych systemów zasilania DC

NAGRODA w kategorii: inne (systemy: sterowania, informatyczne, pobierania opłat, obsługi pasażerów itp.)
MACRO-SYSTEM Mieszko Ciepliński za Automat biletowy AB-15

wyróżnienie
MAŁOPOLSKA WYTWÓRNIA MASZYN BRZESKO Sp. z o.o. za Mobilny dystrybutor piasku N-300 do napełniania piasecznic pojazdów szynowych

Konkurs o Medal Prezesa SEP

MEDAL PREZESA SEP za krajowy produkt z obszaru elektryki
BITSTREAM Sp. z o.o. za rodzinę przełączników ETHERNET HYPERION BS-JSX-300

Konkurs na najatrakcyjniejszą ekspozycję TRAKO 2015

Kategoria ekspozycja do 30 m²
 • ENERIA Sp. z o.o.
 • STER Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo AGAT S.A.

Kategoria ekspozycja od 31 m²
 • BOMBARDIER TRANSPORTATION ZWUS POLSKA Sp. z o.o.
 • KINEX BEARINGS A.S.
 • STADLER POLSKA Sp. z o.o.

Konkurs Społecznie Odpowiedzialna Kolejowa Firma Roku
 • ENIKA Sp. z o.o.
 • PKP Energetyka S.A.
 • AXTONE SA
wyróżnienie
Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Nagroda the Golden Chariot
 • Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju
 • Tadeusz Szozda, Przewodniczący Komitetu Organizacji Współpracy z Koleją
 • Mirosław Smulczyński, Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny PKP LHS
 • Track Tec S.A.PATRONAT HONOROWY
 • Maria Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju
 • Jakub Karnowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKP S.A., Przewodniczący Rady Programowej 11. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2015
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Tadeusz Szozda - Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei OSJD
 • dr inż. Piotr Szymczak - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

ORGANIZACJA
 • Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
 • Grupa PKP

WSPÓŁORGANIZACJA
 • Bombardier
 • Knorr-Bremse
 • Medcom
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
 • TINES
 • Tracktec

WSPÓŁPRACA
 • OSJD Organizacja Współpracy Kolei
 • UNIFE Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego
 • SITK Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
 • IGTL Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • SIRTS Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • RBF Railway Business Forum
 • IGKM Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • PISIL Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

RADA PROGRAMOWA TRAKO
 • przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Organizacji Współpracy Kolei (OSJD)
 • organizacje branżowe: Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS), Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISIL), Railway Business Forum (RBF), Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego(UNIFE), Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.