TRAKO

11. Międzynarodowe Targi Kolejowe

Informacja prasowa (pdf)

Ponad 600 wystawców z 20 państw, 20 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, 800 metrów torów do ekspozycji taboru, innowacyjne rozwiązania, nowe technologie, ponad 30 debat, seminariów, konferencji, pokazów i prezentacji, prestiżowe konkursy i co najmniej jedna oczekiwana premiera. 11 Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2015 biją rekordy!


We wtorek 22 września w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO ruszają 11. Targi Kolejowe TRAKO 2015. To największe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego zostało objęte honorowym patronatem Marii Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. Targi potrwają do 25 września.
W TRAKO udział weźmie 600 wystawców - o ponad 100 więcej niż w poprzedniej edycji, w tym najważniejsi uczestnicy krajowego rynku kolejowego - spółki Grupy PKP, firmy o zasięgu międzynarodowym, jak Bombardier czy Vossloh, a także czołówka największych polskich firm z branży kolejowej i tramwajowej, w tym prywatni i samorządowi przewoźnicy oraz dostawcy technologii dla kolei i taboru. Największy wzrost liczby wystawców zarejestrowano wśród firm zagranicznych, a jedną z najliczniejszych grup stanowić będą wystawcy czescy. O randze targów świadczy też obecność pawilonów narodowych Austrii i Wielkiej Brytanii oraz Landu Saksonii. Cel jest jeden: prezentacja najnowszych rozwiązań i technologii w zakresie pojazdów szynowych, trakcji sieciowych, wykonywania prac budowlanych, wyposażenia pojazdów, bezpieczeństwa pasażerów i technologii zarządzania transportem.
- To niezwykle prestiżowe w branży transportowej i cieszące się dużą renomą wydarzenie w skali Europy. Obecna edycja targów jest najbardziej okazałą w dotychczasowej historii, co dobitnie potwierdza rozwojowy trend tej imprezy - mówi Andrzej Kasprzak, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich, które wraz z Grupą Polskie Koleje Państwowe są organizatorem targów.

Od Carla Weyera do Darta
Na torach wystawienniczych (ul. Żaglowa) zwiedzający będą mogli obejrzeć ekspozycję nowoczesnego taboru tramwajowego, m. in. pojazdy szynowe wyprodukowane przez Solaris Bus&Coach, PESĘ oraz maszyny i urządzenia budowlane. Gratką dla zwiedzających będzie z pewnością replika, odnalezionego kilka lat temu w poznańskim Fabianowie, wagonu Carl Weyer z 1905 roku.
Równie imponująco zapowiada się ekspozycja taboru kolejowego na torach przy peronie Gdańsk Stadion Expo. Tu eksponaty zaprezentują najwięksi w Polsce i Europie producenci taboru: NEWAG S.A., PESA S.A., SIEMENS S.A. czy STADLER RAIL GROUP.
Swoją premierę na targach będzie miał Dart - najnowszy i najdłuższy polski elektryczny zespół trakcyjny, przeznaczony do ruchu dalekobieżnego, zaprojektowany przez bydgoską PESĘ dla PKP Intercity. PESA zaprezentuje również wagon typu push-pull, a Przewozy Regionalne Sp. z o. o. zmodernizowany EZT. Innowacyjny system logistyki rozjazdowej - platformę do transportu i rozładunku rozjazdów kolejowych zademonstrują natomiast Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”.

Co w programie?
W programie wydarzeń towarzyszących ekspozycji znajdą się debaty, liczne konferencje, seminaria, pokazy i prezentacje firm. Już w przeddzień targów odbędzie się konferencja IGKM „Kompatybilność elektromagnetyczna w systemach komunikacji tramwajowej", skierowana do specjalistów branży tramwajowej, działających w Komisjach Branżowych IGKM. Również w dzień poprzedzający targi odbędzie się seminarium „Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego”, zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie.
Mocnym punktem TRAKO jest zaplanowana w dniu otwarcia targów, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Grupę PKP debata „Szanse i zagrożenia w perspektywie budżetowej 2014-2020”, poświęcona aktualnie obowiązującym kierunkom i priorytetom w kontekście otwarcia nowej perspektywy budżetowej obejmującej lata 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Organizacją Współpracy Kolei (OSŻD) będzie też gospodarzem VIII Międzynarodowej Konferencji OSŻD „Praktyka Przekraczania Granic Transportem Kolejowym”.
Przygotowując program TRAKO 2015, organizatorzy starali się zwrócić uwagę na inicjatywy istotne dla środowiska, będące wynikiem toczących się dyskusji i stanowiące odpowiedź na potrzeby rynku. Takim przedsięwzięciem jest debata „Arbitraż w transporcie kolejowym”, poświęcona nowym rozwiązaniom dotyczącym szybkiego rozstrzygania sporów prawnych w zakresie transportu, przygotowana przez SIRTS. Interesująco zapowiada się konferencja dotycząca bezpieczeństwa w transporcie szynowym, której organizatorem jest Urząd Transportu Kolejowego.
W ramach targów odbędzie się także premiera wydania książek: „Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, przegląd funkcji i rozwiązań technicznych - od idei do wdrożeń i eksploatacji” oraz „Interoperacyjność kolei z podsystemami: infrastruktura, sterowanie, energia, tabor”, przygotowanych przez KOW Sp. z o.o.

Bez samochodu
Czy życie w mieście bez samochodu jest możliwe i przyjemne? Jak przekonać Europejczyków do alternatywnych środków transportu? Te pytania postawione zostaną podczas debaty na temat przyszłości komunikacji miejskiej, przygotowanej przez organizatorów wspólnie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. W ten sposób TRAKO po raz pierwszy włączy się do kampanii „Europejski Dzień bez Samochodu”, której celem jest upowszechnianie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu oraz promocja transportu publicznego.

Kolej w miniaturze
To robi wrażenie! Gigantyczne, ale dopracowane w najmniejszych szczegółach makiety, dioramy i modele - mowa o wystawie „Świata Małej Kolei”, której współorganizatorem jest Polski Związek Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei. Szczególnym zainteresowaniem publiczności cieszą się makiety ruchome, ale atrakcją będzie też możliwość spotkania z ich autorami.

Dla najlepszych nagrody
Najlepsze prezentowane na targach produkty i technologie zostaną nagrodzone w ramach prestiżowych konkursów:
 • PO RAZ PIERWSZY! - Konkurs o nagrodę specjalną im. inż. Józefa Nowkuńskiego (budowniczego magistrali węglowej Śląsk-Gdynia) dla ukończonych inwestycji liniowych i kubaturowych, a także projektów nowych inwestycji infrastrukturalnych szynowych zrealizowanych na terenie Polski oraz taboru szynowego, posiadającego dopuszczenie przynajmniej w jednym kraju UE i prezentowanego na TRAKO 2015. Rada Programowa TRAKO pragnie tą nagrodą uhonorować firmy o wybitnych osiągnięciach w tej branży
 • Konkurs o nagrodę im. inż. Ernesta Malinowskiego dla wyrobów i innowacji technicznych stosowanych w kolejnictwie i prezentowanych na targach
 • Konkurs o Nagrodę im. prof. Czesława Jaworskiego za wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej, którego organizatorem Konkursu jest Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Konkurs o Medal Prezesa SEP - jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Polsce w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Konkurs o Nagrodę im. prof. Jana Podoskiego dla najlepszych wyrobów i innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii przeznaczonych dla trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej. Organizatorem Konkursu jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • Konkurs na najatrakcyjniejszą ekspozycję TRAKO 2015
 • Konkurs Społecznie Odpowiedzialna Kolejowa Firma Roku – nagrody przyznawane są za promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm, które tą ideę skutecznie wcielają w życie.

TRAKO Dzieciom

Wystawcy i organizatorzy targów nie zapominają o najbardziej potrzebujących. Już po raz ósmy targom towarzyszyć będzie akcja charytatywna TRAKO DZIECIOM na rzecz Fundacji Hospicyjnej im. Księdza Eugeniusza Dutkiewicza. Jednym z jej elementów jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, zatytułowany „Mój dworzec kolejowy”. Tradycją wieczornego, uroczystego spotkania wystawców jest aukcja prac dzieci, które zostały laureatami konkursu. Wszystkie pozyskane z niej datki pieniężne zasilą konto Fundacji.

UWAGA: zmiany w organizacji ruchu przy Centrum AMBEREXPO
W związku z organizacją targów TRAKO od 17 września br. zamknięta zostanie ulica Żaglowa i zmianie ulegnie organizacja ruchu. Informacje o szczegółach zmian - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Najważniejsze wydarzenia programowe:
 • VIII Międzynarodowa Konferencja OSŻD „Praktyka Przekraczania Granic Transportem Kolejowym” / org. Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD) oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • seminarium „Stan Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego w 2014” / org. Urząd Transportu Kolejowego
 • konferencja prasowa - Solaris „Nowości i oferta dla rynku tramwajowego w Polsce i zagranicą” / org. Solaris Bus & Coach S.A.
 • konferencja „Miejsce i rola akredytowanych jednostek inspekcyjnych w procesie sporządzania raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem 402/2013.” / org. OTTIMA plus Sp. z o.o,
 • seminarium "Koleje pasażerskie XXI wieku" / Instytut Kolejnictwa (IK), Technika Transportu Szynowego (TTS)
 • debata „Szanse liczone w stratach - dlaczego polscy przedsiębiorcy zapłacili tak wysoką cenę za modernizację infrastruktury w Polsce?” / org. Stowarzyszenie Inicjatywa dla Infrastruktury
 • konferencja „Międzynarodowe Korytarze Transportu Towarowego (RFC) – perspektywy rozwoju oraz możliwość współpracy z OSJD na przykładzie Korytarza Morze Północne – Bałtyk” (konferencja prowadzona w języku angielskim) / org. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 • konferencja i panel dyskusyjny „Europejska polityka kolejowa” / org. Fundacja ProKolej
 • prezentacja „Nowoczesne zarządzanie i prezentowanie informacji w pociągach pasażerskich. Doświadczenia i rozwiązania Grupy Annax” / org. Grupa Annax
 • debata „Wzrost wykorzystywania poziomu środków unijnych - katalizatorem zmian polskich kolei” / org. GRUPA PKP
 • seminarium „Pomiary i indywidualne rozliczanie zużycia energii elektrycznej przez pojazdy trakcyjne” / org. Centralne Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP
 • debata „Trzy wymiary komfortu w pociągu - perspektywa pasażera, producenta, przewoźnika” / org. PKP Intercity SA
 • debata „Jakość i efektywność w programie inwestycyjnym infrastruktury kolejowej”
 • / org. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • seminarium „MATLAB i Simulink - zastosowanie w przemyśle kolejowym” / org. Oprogramowanie Naukowo-Techniczne (ONT) sp. z o. o.
 • seminarium „Rozwój systemu biletu elektronicznego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk –Gdynia - Sopot” / org. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
 • konferencja „Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej w transporcie kolejowym”
 • / org. IMWG, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Europejski Klaster Transportowy, partner medialny Kurier Kolejowy, partner merytoryczny Kancelaria Hałas i Wspólnicy
 • konferencja “Kluczowe problemy wdrażania innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla transportu kolejowego w świetle ograniczeń prawnych” / org. Południowy Klaster Kolejowy
 • Dzień Pasażera na Dworcu Głównym w Gdyni / org. Urząd Transportu Kolejowego
 • seminarium „Analiza ryzyka i jej praktyczne zastosowanie w zabezpieczeniach przejazdów kolejowych” / org. Pilz Polska Sp. z o.o.


TRAKO 2015
 • termin: 22-25 września, wtorek-czwartek: godz. 10.00-17.00, piątek: godz. 10.00- 16.00
 • miejsce: AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
 • organizacja: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Grupa PKP - stoisko hala B 19
 • kontakt dla mediów: dyrektor projektu TRAKO: Dorota Daszkowska-Kosewska dorota.daszkowska@mtgsa.com.pl | tel. 58 55 49 212

WSTĘP NA TARGI
 • zwiedzający branżowi: wstęp bezpłatny po dokonaniu rejestracji
  • rejestracja internetowa od 1.03.2015
  • rejestracja w czasie targów: lady informacyjne obsługujące zwiedzających
 • zwiedzający branżowi, którzy nie dokonają rejestracji:
  • bilet jednodniowy - 30 zł / kasa w holu A
 • dzień dla publiczności: 25 września, bilet jednodniowy - 10 zł
 • zwiedzanie ekspozycji taborowej: bezpłatne

PATRONAT HONOROWY
 • Maria Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju
 • Jakub Karnowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKP S.A., Przewodniczący Rady Programowej 11. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2015
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Tadeusz Szozda - Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei OSJD
 • dr inż. Piotr Szymczak - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

WSPÓŁORGANIZACJA
 • Bombardier
 • Knorr-Bremse
 • Medcom
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
 • TINES
 • Tracktec

WSPÓŁPRACA
 • OSJD Organizacja Współpracy Kolei
 • UNIFE Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego
 • SITK Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
 • IGTL Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • SIRTS Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • RBF Railway Business Forum
 • IGKM Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • PISIL Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

RADA PROGRAMOWA TRAKO
 • przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Organizacji Współpracy Kolei (OSJD)
 • organizacje branżowe: Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS), Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISIL), Railway Business Forum (RBF), Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego(UNIFE), Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.