seminarium Urzędu Transportu Kolejowego


Stan Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego w 2014 r.

Seminarium, 22 września 2015 r., godz. 13:00-15:00

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Szanowni Państwo,
Bezpieczeństwo transportu kolejowego jest podstawowym kryterium oceny funkcjonowania rynku i decyduje o jego przewadze i konkurencyjności względem innych gałęzi transportowych.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadzorując rynek kolejowy dokonuje stałej weryfikacji poziomu jego bezpieczeństwa.
Z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Państwowej Komisji Wypadków Kolejowych omówimy stan bezpieczeństwa transportu kolejowego w 2014 r.
W drugiej części seminarium zaprosimy prelegentów do panelu dyskusyjnego z udziałem Prof. dr hab. inż. Marka Sitarza.

Impreza zamknięta – obowiązują zaproszenia.

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do UTK. Osoby odpowiedzialne za organizację seminarium:
Pan Michał Zięba – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego, michal.zieba@utk.gov.pl
Pani Agata Lewandowska – Starszy Specjalista Biuro Prezesa, agata.lewandowska@utk.gov.pl

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie