Dzień KarieryTRAKO 201729 września zapraszamy do Gdańska na Dzień Kariery 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2017!

W imieniu Rady Programowej Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2017 zapraszamy na premierowy Dzień Kariery.

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to drugie co do wielkości spotkanie wystawiennicze branży transportu szynowego w Europie. To 700 wystawców z ponad 20 krajów świata, reprezentujących przewoźników, producentów taboru i infrastruktury oraz ich dostawców. Transport szynowy to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, wykorzystujący innowacje technologiczne. Jest to też branża zainteresowana pozyskaniem nowych pracowników, a tym którzy już pracują może oferować nową ścieżkę kariery. W ramach Dnia Kariery Wystawcy Targów TRAKO będą prezentowali oferty pracy, staży i praktyk.

Naszym zamierzeniem jest, aby Dzień Kariery dał możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań, pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji, studiów doktoranckich.

W ramach Dnia Kariery będzie można zwiedzić ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która dobrze obrazuje aktualny stan rozwoju branży, a przede wszystkim najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Pozwoli na osobiste rozmowy i spotkania z przedstawicielami branży, którzy chętnie podziela się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Dzięki międzynarodowemu charakterowi Targów TRAKO będzie to też szansa na zapoznanie się nie tylko z polskimi projektami realizowanymi dla transportu szynowego.

Zapraszamy!
Sponsor Strefy Chillout