Dzień Edukacji i Kariery TRAKO27 września 2019 zapraszamy do Gdańska na Dzień Edukacji i Kariery 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019!


W imieniu Rady Programowej Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019 zapraszamy na drugi Dzień Edukacji i Kariery.

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to drugie co do wielkości spotkanie wystawiennicze branży transportu szynowego w Europie. W edycji TRAKO2017 wzięło udział 700 wystawców z ponad 20 krajów świata, reprezentujących przewoźników, producentów taboru i infrastruktury oraz ich dostawców. W przyszłorocznej edycji Targów TRAKO2019 udział zapowiedziało już kilkuset wystawców i przez cały czas napływają nowe zgłoszenia. Transport szynowy to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, wykorzystujący innowacje technologiczne. Jest to też branża zainteresowana pozyskaniem nowych pracowników, a tym którzy już pracują może oferować nową ścieżkę kariery. W ramach Dnia Edukacji i Kariery Wystawcy Targów TRAKO będą prezentowali oferty pracy, staży i praktyk.

Aktualnie, w oparciu o doświadczenia z premierowej edycji Dnia Kariery TRAKO2017 trwają prace nad programem Dnia Edukacji i Kariery TRAKO2019. Głównym celem będzie możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań, pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji, studiów doktoranckich.

W ramach Dnia Kariery będzie można zwiedzić ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która dobrze obrazuje aktualny stan rozwoju branży, a przede wszystkim najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Pozwoli na osobiste rozmowy i spotkania z przedstawicielami branży, którzy chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Dzięki międzynarodowemu charakterowi Targów TRAKO będzie to też szansa na zapoznanie się nie tylko z polskimi projektami realizowanymi dla transportu szynowego.

Zapraszamy do współpracy szkoły, uczelnie, a szczególnie studenckie koła naukowe i instytucje wspierające poszukujących pracy.

Zapraszamy!