debata Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury

Szanse liczone w stratach – dlaczego polscy przedsiębiorcy zapłacili tak wysoką cenę za modernizację infrastruktury w Polsce?

Polska stoi przed olbrzymią szansą wykorzystania w celach inwestycyjnych funduszy dostępnych
w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. To właśnie na zrównoważony transport i poprawę infrastruktury przeznaczono największą część unijnych środków. Mimo to skala i tempo prowadzonych inwestycji pozostawia wiele do życzenia. Problemy blokujące rozwój budowanej w Polsce infrastruktury już dawno zostały zdiagnozowane – w formie analiz i raportów tworzonych na zlecenie rynku a nawet samych urzędów centralnych. Dlaczego więc wiedza ta nie jest wykorzystywana w praktyce? Dlaczego przegraliśmy perspektywę 2007 – 2013? Czy istnieje w ogóle szansa na zniesienie obecnych barier?


Cel debaty:
Dlaczego, podczas gdy w innych krajach regionu efektywnie wykorzystano środki przeznaczone na modernizację infrastruktury, a inwestorzy umocnili swoją pozycję tworząc międzynarodowe koncerny, polskie firmy upadają przy realizacji inwestycji? Jakie można podjąć działania naprawcze zmierzające do zniesienia przeszkód inwestycyjnych i wykonawczych? Debata ma na celu omówienie w gronie przedsiębiorców i ekspertów powodów, dla których polskie firmy – zamiast skorzystać z szans inwestycyjnych wynikających z planów rozbudowy infrastruktury – nie osiągnęły tych korzyści albo wręcz poniosły straty.

Prelegenci debaty – prezesi największych firm z branży infrastruktury – wspólnie odpowiedzą sobie na pytanie „Dlaczego polscy przedsiębiorcy zapłacili tak wysoką cenę za modernizację infrastruktury w Polsce?”.

Zagadnienia do omówienia podczas debaty:
• Dlaczego przedsiębiorcy – w obliczu problemów, z którymi borykają się podczas realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych – jak dotąd nie wypracowali wspólnego stanowiska wobec niedoskonałości systemu zamówień publicznych?
• Zyski liczone w stratach – dlaczego polscy przedsiębiorcy zapłacili tak wysoką cenę za modernizację infrastruktury w Polsce?
• Dynamika działań podejmowanych na rzecz infrastruktury w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Czy wykorzystamy czas na zmiany, a przede wszystkim efektywnie skorzystamy z dostępnych środków?
• 2020, co dalej? Stabilizacja i dywersyfikacja źródeł finansowania inwestycji.
• Jakie działania powinny zostać podjęte przez przedsiębiorców, aby optymalnie wykorzystać potencjał istniejący na styku nauki i biznesu?
• Budowa urządzeń przesyłowych i skrócenie procedur zmierzających do wydania pozwolenia na budowę takiej infrastruktury – analiza zapisów ustawy. Korytarze infrastrukturalne dla inwestycji sieciowych.
• Najważniejsze wyzwania legislacyjne dla branży infrastruktury. Dyskusja na temat propozycji ustawodawczych dla kluczowych sektorów.
• Problemy wykonawców przy realizacji projektów: jakie roszczenia najczęściej wykonawcy kierują przeciwko zamawiającym? Jak zoptymalizować podział ryzyka?

Scenariusz:
Powitanie gości: przemówienia Pana Prezesa Tomasza Szuby oraz Prezesa Henryka Klimkiewicza
– 15 min
Debata – 1,5 godziny

Uczestnicy:
Tomasz Szuba – Prezes Zarządu Tines Capital Group, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury
Henryk Klimkiewicz – Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury
Adrian Furgalski – Przewodniczący Railway Business Forum
Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
Andrzej Wach – Doradca Zarządu PORR AG
Jerzy Gajewski – Prezes Zarządu NDI S.A.
Marcin Kamola – Business Development Manager, DCT Gdańsk S.A.
Wiesław Nowak – Prezes Zarządu Grupy ZUE S.A.
Przedstawiciel Trakcji PRKiI S.A.*
• Moderator: Jędrzej Puzyński, Rzecznik Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury

Dyskusja otwarta (pytania z sali) – 15 min

Termin i miejsce debaty:
23.09.2015, godz. 13:00 – 15:00
AMBEREXPO, Gdańsk, ul. Żaglowa 11, sala nr 2

Debata ma charakter otwarty.

Transmisja online w formie wideo dostępna na profilu Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury
w serwisie społecznościowym Twitter.