Seminarium edilon)(sedra

seminarium „Ekologia w torowiskach tramwajowych”
  1. Prof. Dr.- Ing. Ulrike Weisemann, Politechnika Dresden
    "Zastosowanie systemu szyny w otulinie w nawierzchni szynowej kolei ciężkiej na mostach i w tunelach"

     
  2. Dipl.- Ing. agr. Hendrikje Schreiter, Uniwersytet Humboldta w Berlinie
    "Projektowanie i consulting rozwiązań dla torowisk zielonych"
Kontakt:
Krzysztof Downar
Sales Engineer Poland
M: +48 577 263 425
K.Downar@edilonsedra.com