Rozwój systemu biletu elektronicznego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot

MZKZG jest koordynatorem finansowanego ze środków UE projektu „Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in. wyposażenie pojazdów komunikacji miejskiej, wybranych stacji i przystanków kolejowych oraz punktów sprzedaży biletów w urządzenia systemu zintegrowanego pobierania opłat. Celem seminarium jest poinformowanie dostawców, mieszkańców oraz dziennikarzy o założeniach funkcjonalnych i technicznych planowanego przedsięwzięcia oraz umożliwienie zabrania im głosu w tej sprawie.