debata międzynarodowa “Europejska Polityka Kolejowa”

Organizator:
Fundacja „Pro Kolej”, ul. Jasna 15, 00-003 Warszawa

Termin:
23 września 2015 (środa), 10.30 – 12.30

Miejsce:
sala 1A, 1 piętro, TRAKO 2015, Centrum Wystawienniczo – Kongresowe AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Strona internetowa konferencji
www.rail22.pl

23 września 2015 Fundacja „Pro Kolej” wraz z szeregiem partnerów merytorycznych organizuje międzynarodową konferencję „Europejska Polityka Kolejowa”. Wiodące tematy obrad to prawo unijne dotyczące integracji, modernizacji i liberalizacji sektora kolejowego oraz szanse związane z unijnymi środkami inwestycyjnymi dla transportu. Ważnymi motywami będą również szanse i zagrożenia związane z implementacją IV Pakietu Kolejowego, realizacja nowych Programów Operacyjnych oraz perspektywy rozwoju i inwestycji kolejowych po 2022 r.

Autorami wystąpień wprowadzających oraz uczestnikami panelu dyskusyjnego będą eksperci zagraniczni – w tym parlamentarzyści, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, instytucji międzynarodowych oraz menedżerowie największych firm kolejowych z Europy Zachodniej.

Wstęp na obrady i udział w dyskusji są bezpłatne – serdecznie zapraszamy do rejestracji na www.rail22.pl i udziału.

Program konferencji (łączny czas trwania ok. 2h):
  • powitanie gości i wystąpienia wprowadzające
  • cykl 3 prezentacji wprowadzających do dyskusji
  • „Kolej w Europie po 2020” – panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości i publiczności
  • przyjęcie stanowiska podsumowującego
  • poczęstunek z rozmowami kuluarowymi
  • breefing prasowy (dla dziennikarzy i prelegentów)

Możliwość włączenia się w dyskusję będącą osią obrad i późniejsze spotkania kuluarowe będą okazją do nawiązania i rozwoju relacji pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi możliwie szerokim rozwojem kolei.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Kontakt z organizatorem:
Fundacja „Pro Kolej”, ul. Jasna 15 00-003 Warszawa
tel. +48 22 331 70 90, events@prokolej.org