Podsumowania wydarzeń programowych

Podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych swoje wydarzenie zorganizowała firma KOMES Sp. z o.o. Prelegentem był CEO firmy dr inż. Piotr Harnatkiewicz. Konferencja dotyczyła nowego standardu w Unii Europejskiej EN 17149 dla pojazdów szynowych. Prelegent na konferencji szeroko omówił zagadnienie, podkreślając, że już w tym roku swoją premierę (w Polsce!) będzie miała nowa wersja oprogramowania CAE LIMIT pozwalające na pracę z nowym standardem. Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu uczestników, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

25.09.2019 r. Fundacja ProKolej zorganizowała debatę międzynarodową „Masterplan dla przewozów towarowych”. Osią debaty był panel dyskusyjny na temat rozwoju rynków cargo w Europie i możliwości wzmocnienia pozycji konkurencyjnej kolei. W dyskusji brali udział m. in.: dr Mirosław Antonowicz – Deputy Head, Polskie Koleje Państwowe S.A., Steffen Bobsien – Head, DB Cargo Polska S.A., Albrecht Neumann – CEO Rolling Stock, Siemens Mobility GmbH, dr Gerhard Troche – Managing Director, Rail Freight Corridor ’Amber’, Radosław Pacewicz – Vice-President, Urząd Transportu Kolejowego, dr hab. Jana Pieriegud – SGH.
W spotkaniu wzięło udział około 100 uczestników. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji kolejowych i biznesowych, specjaliści w zakresie prawa i regulacji rynku, kolejarze, logistycy, środowisko naukowe.

Urząd Transportu Kolejowego
Pierwszego dnia Targów nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, a Agencją Kolejową Unii Europejskiej. Dokument dotyczy podziału zadań w ramach IV pakietu kolejowego. W spotkaniu uczestniczyło ok 50 osób.
W środę - 25 września odbyła się debata na temat stanu bezpieczeństwa kolei. Wśród omawianych tematów przedstawione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, sposoby nowych zabezpieczeń i działania, które pomogą zmniejszyć liczbę wypadków. Debatę poprzedziło seminarium, na którym został przedstawiony stan bezpieczeństwa w 2018 r. oraz I połowie 2019 r. W tym dniu odbyła się również premiera filmu przeznaczonego przede wszystkim dla kursantów ośrodków ruchu drogowego dotyczącego bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. W debacie udział wzięło 150 osób.
26 września przeprowadzono warsztaty dotyczące dopuszczenia pojazdów kolejowych w ramach IV pakietu kolejowego. W zakresie szkolenia omówiono zarówno sprawy techniczne (zmiany w dopuszczonym do eksploatacji pojeździe kolejowym), organizacyjne (punkt kompleksowej obsługi OSS) oraz prawne (przegląd decyzji i procedury odwoławczej). W warsztatach udział wzięło 150 osób.
Ostatniego dnia Targów, 27 września w ramach Dnia Edukacji i Kariery do dyspozycji odwiedzających Targi był Rzecznik Praw Pasażera Kolei, który odpowiadał na pytania związane z prawami pasażerów oraz pozasądowym rozstrzyganiem sporów z przewoźnikami kolejowymi. Ten dzień to również finał akcji Trako Dzieciom, podczas którego zorganizowano lekcję w ramach Kampanii Kolejowe ABC. W lekcji udział wzięło ponad 60.

Podczas XIII Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, w terminie 25 września 2019 roku, odbył się jubileusz 65-lecia Spółek Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w trakcie którego swój jubileusz świętowały: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. we Wrocławiu, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. oraz Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele administracji państwowej, a także przedstawiciele spółek kolejowych oraz firm okołokolejowych. W programie jubileuszu znalazła się m.in. prezentacja profilu działalności Spółek zależnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz występ muzyczny.

Koncepcja Kolei Metropolitalnej została zaprezentowana podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zorganizowała konferencję „Kolej Metropolitalna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - prezentacja koncepcji, kierunki i możliwości rozwoju”, połączoną z debatą na temat kolei regionalnych.
- Metropolia powstała, by realizować duże projekty. Zaczynamy od Kolei Metropolitalnej – powiedział Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.
Uczestnicy debaty byli zgodni, że na tak dużych obszarach jak Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia kolej jest kluczowym elementem systemu transportowego.
- Kolej ma największe możliwości w przewozie dużej liczby pasażerów. Istotna jest integracja kolei z innymi środkami transportu, jak tramwaj czy autobus – tłumaczył dr inż. Ryszard Janecki z Politechniki Śląskiej. Jeden z autorów Koncepcji Kolei Metropolitalnej przed rozpoczęciem debaty zaprezentował jej założenia.
- Rocznie przewozimy 17 milionów pasażerów, a ta liczba cały czas rośnie. Dlatego inwestycje, musimy planować z wieloletnią perspektywą. Wszystkie elementy transportu publicznego muszą być zintegrowane – podkreślał Aleksander Drzewiecki, prezes Kolei Śląskich.
Kolejnym ważnym etapem w realizacji tego projektu, będzie studium wykonalności, które da odpowiedź które koncepcyjne rozwiązania, powinny być realizowane.
- Studium wykonalności to bardzo ważny dokument. Przy budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej mieliśmy nawet 16 wariantów. Zdecydowaliśmy się na ten, który dawał największe szanse na dalszy rozwój. Okazało się, że wybraliśmy słusznie, ponieważ wkrótce będziemy dalej rozwijać ten projekt – zaznaczył Krzysztof Rudziński, prezes InnoBaltica.
- Zamierzamy intensywnie i merytorycznie współpracować z Metropolią przy opracowaniu studium wykonalności. Jestem przekonany, że wypracujemy optymalne rozwiązanie - zapowiedział Tadeusz Sobotnik, dyrektor biura strategii PKP PLK.
Część inwestycji, które będą w przyszłości bardzo ważne dla funkcjonowania Kolei Metropolitalnej, są już zaplanowane.
- Pierwsze inwestycje, związane z budową Kolei Metropolitalnej, już z naszym udziałem, będą niedługo realizowane. Kwotą 26 mln zł dofinansowaliśmy przebudowę infrastruktury w rejonie dworców w centrum Dąbrowie Górniczej i Gołonogu – zaznaczył Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.
- Na obszarze Metropolii prowadzimy szereg inwestycji, część z nich nawiązuje wprost do koncepcji Kolei Metropolitalnej. Obecnie kończymy prace związane z dokumentacją przebudowy węzła katowickiego, od Będzina do tras wylotowych z Katowic. Te projekty przewidują już układy czterotorowe, co pozwoli na odseparowanie ruchu regionalnego. Oprócz tego odbudowujemy linię pomiędzy Tarnowskimi Górami i Zawierciem. Rozpoczynamy także modernizację linii od Chorzowa Batorego na północ Metropolii – powiedział Tadeusz Sobotnik, dyrektor biura strategii PKP PLK.
Na kolej stawiają również w innych regionach Polski, m.in. w Szczecinie, gdzie w najbliższych latach ma zostać uruchomiona Szczecińska Kolej Metropolitalna.
- Uznaliśmy, że kolej powinna być kręgosłupem transportu publicznego. Działamy wspólnie z wieloma podmiotami przy budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Spółka PKP PLK remontuje infrastrukturę kolejową, a samorządy budują infrastrukturę wokół stacji i przystanków kolejowych, czyli drogi dojazdowe i parkingi - Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Podczas konferencji „Kolej Metropolitalna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - prezentacja koncepcji, kierunki i możliwości rozwoju” Grzegorz Kwitek przedstawił również krótką prezentację na temat GZM, jej zadań i funkcjonowania. Natomiast Lucjan Dec, dyrektor Departamentu Komunikacji i Transportu opowiedział o zrealizowanych już projektach transportowych.

Materiał przekazany przez organizatorów wydarzeń programowych TRAKO 2019.