Podsumowania wydarzeń programowych

Podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych swoje wydarzenie zorganizowała firma KOMES Sp. z o.o. Prelegentem był CEO firmy dr inż. Piotr Harnatkiewicz. Konferencja dotyczyła nowego standardu w Unii Europejskiej EN 17149 dla pojazdów szynowych. Prelegent na konferencji szeroko omówił zagadnienie, podkreślając, że już w tym roku swoją premierę (w Polsce!) będzie miała nowa wersja oprogramowania CAE LIMIT pozwalające na pracę z nowym standardem. Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu uczestników, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

25.09.2019 r. Fundacja ProKolej zorganizowała debatę międzynarodową „Masterplan dla przewozów towarowych”. Osią debaty był panel dyskusyjny na temat rozwoju rynków cargo w Europie i możliwości wzmocnienia pozycji konkurencyjnej kolei. W dyskusji brali udział m. in.: dr Mirosław Antonowicz – Deputy Head, Polskie Koleje Państwowe S.A., Steffen Bobsien – Head, DB Cargo Polska S.A., Albrecht Neumann – CEO Rolling Stock, Siemens Mobility GmbH, dr Gerhard Troche – Managing Director, Rail Freight Corridor ’Amber’, Radosław Pacewicz – Vice-President, Urząd Transportu Kolejowego, dr hab. Jana Pieriegud – SGH.
W spotkaniu wzięło udział około 100 uczestników. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji kolejowych i biznesowych, specjaliści w zakresie prawa i regulacji rynku, kolejarze, logistycy, środowisko naukowe.

Urząd Transportu Kolejowego
Pierwszego dnia Targów nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, a Agencją Kolejową Unii Europejskiej. Dokument dotyczy podziału zadań w ramach IV pakietu kolejowego. W spotkaniu uczestniczyło ok 50 osób.
W środę - 25 września odbyła się debata na temat stanu bezpieczeństwa kolei. Wśród omawianych tematów przedstawione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, sposoby nowych zabezpieczeń i działania, które pomogą zmniejszyć liczbę wypadków. Debatę poprzedziło seminarium, na którym został przedstawiony stan bezpieczeństwa w 2018 r. oraz I połowie 2019 r. W tym dniu odbyła się również premiera filmu przeznaczonego przede wszystkim dla kursantów ośrodków ruchu drogowego dotyczącego bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. W debacie udział wzięło 150 osób.
26 września przeprowadzono warsztaty dotyczące dopuszczenia pojazdów kolejowych w ramach IV pakietu kolejowego. W zakresie szkolenia omówiono zarówno sprawy techniczne (zmiany w dopuszczonym do eksploatacji pojeździe kolejowym), organizacyjne (punkt kompleksowej obsługi OSS) oraz prawne (przegląd decyzji i procedury odwoławczej). W warsztatach udział wzięło 150 osób.
Ostatniego dnia Targów, 27 września w ramach Dnia Edukacji i Kariery do dyspozycji odwiedzających Targi był Rzecznik Praw Pasażera Kolei, który odpowiadał na pytania związane z prawami pasażerów oraz pozasądowym rozstrzyganiem sporów z przewoźnikami kolejowymi. Ten dzień to również finał akcji Trako Dzieciom, podczas którego zorganizowano lekcję w ramach Kampanii Kolejowe ABC. W lekcji udział wzięło ponad 60.

Materiał przekazany przez organizatorów wydarzeń programowych TRAKO 2019.