Nowość! Konkurs o nagrodę medialną

Nagroda medialna im. Jana Raczyńskiego

Rada Programowa 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO zaprasza do udziału w nowym konkursie, o nagrodę medialną im. redaktora Jana Raczyńskiego.

Konkurs dedykowany jest mediom z branży transportu szynowego. Jego celem jest promocja rzetelnej wiedzy o działaniach branży transportu szynowego, w przestrzeni medialnej i informacyjnej.


Redaktor Jan Raczyński, wieloletni członek Rady Programowej, odszedł niepodziewanie 19.12.2020 r., w pełni życia zawodowego. W 1996 założył i nieprzerwanie prowadził jeden z najważniejszych periodyków branżowych - Technikę Transportu Szynowego. Wszyscy związani z branżą transportu szynowego z pewnością mieli choć raz w ręku Technikę Transportu Szynowego, zwaną popularnie TTS. Przez te wszystkie lata wielu branżystów publikowało teksty na niezwykle gościnnych łamach pisma, tworzonego dla branży i z branżą.

Nagłe odejście redaktora Jana Raczyńskiego stanowi wielką stratę. Wielość i ilość projektów, w które był zaangażowany pozwala nazwać Go nietuzinkową indywidualnością, którą pragniemy uhonorować. Technika Transportu Szynowego i praca redakcyjna to aktywności, którymi Jana Raczyński zajmował się niezależnie od zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji w firmach oraz instytucjach branżowych.

Redaktor Jan Raczyński doskonale sobie zdawał sprawę z potrzeby stałej promocji transportu szynowego, jego publikacje cechował wysoki poziom profesjonalizmu oraz obiektywizmu.

Branża transportu szynowego wciąż potrzebuje rzetelnej promocji oraz kompetentnego rozprzestrzeniania rzetelnej wiedzy o naszych działaniach w przestrzeni medialnej i informacyjnej.

Uwzględniając powyższe aspekty Rada Programowa TRAKO postanowiła ustanowić nagrodę medialną im. redaktora Jana Raczyńskiego, dedykowaną mediom wspierającym transport szynowy.

Uroczystość wręczenia nagrody planowana jest w drugim dniu (22.09.2021) najbliższej, 14. edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku.

Zapraszamy do współpracy, zarówno poprzez zgłaszanie kandydatur dziennikarzy, redakcji, cyklów programowych o transporcie szynowym, jak i wskazanie kryteriów Państwa ocen i podejmowanej z mediami współpracy.

Laureatów pierwszej edycji wyłonimy w formule plebiscytowej, w oparciu o przesłane przez Państwa ankiety. Doświadczenie tegorocznego konkursu, jak również otrzymane od Państwa podpowiedzi i sugestie wesprą nasze prace nad stworzeniem w pełni profesjonalnego regulaminu kolejnych edycji. Wyrażamy nadzieję, że plebiscyt branżowy będzie najlepszą formą wyłaniania laureatów, a jego wyniki przyniosą uznanie osobom i organizacjom przyczyniającym się do rozwoju i promocji transportu szynowego.

Ankieta do pobrania (pdf)

Zespół TRAKO