Media

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z kilkoma ważnymi informacjami.
  • Każdy przedstawiciel mediów jest zobowiązany do dokonania rejestracji on-line.
  • W ramach procesu rejestracji prosimy o złożenie deklaracji w zakresie statusu szczepienia. Deklaracja jest dobrowolna.
  • Zgodnie z obwiązującymi (do 30.09) przepisami obowiązuje limit osób niezaszczepionych – 1os./10m2. Z przykrością informujemy, że w przypadku wyczerpania limitu dziennego, osoby niezaszczepione nie będą mogły dokonać rejestracji.
  • W przypadku osób niezaszczepionych, na podany w rejestracji adres e-mail, zostanie przesłana ankieta covid-19, na 48h przed terminem wizyty na Targach TRAKO2021.
  • W przypadku zarejestrowanych osób niezaszczepionych, które po otrzymaniu ankiety covid-19 poinformują o zmianie statusu na w pełni zaszczepiony, miejsce zostanie uwolnione z limitu i powróci do puli osób niezaszczepionych.
  • Schemat systemu wejść/wyjść na tereny targowe TRAKO2021 oraz Instrukcja epidemiczna.
Zapraszamy do akredytacji na targi TRAKO w systemie online:


Z wydrukowanym identyfikatorem należy kierować się
do jednej z dwóch stref wejścia/wyjścia – oznaczonych
zielonym prostokątem na Planie terenów TRAKO2021
i okazać dokument potwierdzający tożsamość

Identyfikatory Media upoważniają do wstępu we wszystkie dni targowe.

UWAGA!
Fotografowanie stoisk i eksponatów możliwe jest wyłącznie za zgodą Wystawcy,
przez akredytowanych dziennikarzy posiadających widoczny identyfikator MEDIA.

KONTAKT


koordynator ds. współpracy medialnej
Iwona Wolszczak

tel. 58 554 93 00, kom. 695 333 070
iwona.wolszczak@mtgsa.com.pl