Konferencja międzynarodowa „Nocne podróże koleją po Europie”

Dwuczęściowa konferencja adresowana do gości zarówno z Polski jak i z zagranicy, przybliżająca ideę stworzenia międzynarodowej sieci międzynarodowych połączeń, których podstawą będą komfortowe pociągi nocne. Program merytoryczny i dyskusje prowadzone w ramach wydarzenia mają przybliżyć specyfikę oraz potencjalne pola współpracy i synergie transportu kolejowego i turystyki. W przerwie między debatami do dyspozycji gości stoiska informacyjne wybranych przewoźników na których będzie można zapoznać się z obecną i planowaną ofertą kolei w ruchu dalekobieżnym.