Konsultacje z Rzecznikiem Praw Pasażera KoleiRzecznik Praw Pasażera Kolei weźmie udział w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO

27 września 2019 będzie my gościć na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO panią Joannę Marcinkowską - Rzecznika Praw Pasażera Kolei. W tym dniu wszyscy zainteresowani będą mogli otrzymać informacje na temat postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy pasażerami a przedsiębiorcami.

Z Rzecznikiem będzie można porozmawiać na temat spraw, które mogą być przedmiotem postępowań polubownych, różnic pomiędzy wnioskiem o wszczęcie postępowania polubownego a skargą do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, wymogów, które należy spełnić, aby wszcząć postępowanie, a także jego celów i przebiegu. Rzecznik chętnie podzieli się również dotychczasowymi doświadczeniami z pozasądowego rozwiązania sporów pasażerskich.

Od pani Joanny Marcinkowskiej będzie można również uzyskać informacje na temat praw i obowiązków pasażerów, w tym poznać zasady wypłaty odszkodowania w przypadku opóźnienia pociągu, składania odwołań się od wystawionego wezwania do zapłaty czy zwrotu niewykorzystanego biletu.

Z panią Joanną Marcinkowską będzie można porozmawiać przy stoisku zlokalizowanym na holu na I piętrze, w foyer Centrum Konferencyjnego. Do rozmów zapraszamy zarówno pasażerów jak i przedstawicieli przedsiębiorców.”