Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego.

21.09.2015, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Szanowni Państwo,


Trakcyjnie już od dziesięciu lat przeddzień targów TRAKO odbędzie się seminarium organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w seminarium „Uwarunkowania dopuszczania i eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego”, które odbędzie się w dniu 21 września 2015 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. W związku ze zmianami zarówno w prawie krajowym, jak i europejskim konieczne stało się nie tylko ugruntowanie, ale także uzupełnienie i uaktualnienie wiedzy kluczowych pracowników polskich podmiotów gospodarczych. Stosowną wiedzę posiadać muszą zarówno podmioty produkujące tabor kolejowy, jak i te, które są zaangażowane w przekazywanie taboru do eksploatacji oraz przyszli użytkownicy. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w seminarium w ramach którego w sposób kompletny i uporządkowany chcemy omówić aktualne uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego.

    Program (13:00 -18:00)*
    13:00 – 13:45 Rejestracja/Poczęstunek
    13:45 Powitanie Gości
    14:00 Sesja I
      1. Kolej jako rynek regulowany od strony przemysłu. Jakub Majewski, Pro-kolej
      2. Kolej jako rynek regulowany od strony regulatora. Anna Stadnicka, Urząd Transportu Kolejowego
      3. Dopuszczanie modernizowanego taboru. Rafał Cichy, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
    15:30-16:00 Przerwa kawowa
    16:00 Sesja II
      4. Dopuszczanie taboru nowego. Sławomir Walczak, Instytut Kolejnictwa
      5. Ocena bezpieczeństwa. Marek Pawlik, SIRTS
      6. Polska wersja normy IRIS. Tomasz Tilszer, Bureau Veritas Polska
      7. Dyskusja
    18:00 Zakończenie seminarium
Udział w seminarium jest odpłatny. Koszt udziału jednej osoby wynosi 600 zł. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 14 września 2015r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy seminarium dostaną poczęstunek, identyfikatory upoważniające do wejścia na targi TRAKO, zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium oraz prezentacje w wersji elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w seminarium,

SIRTS, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Program do pobrania (pdf)
Formularz zgłoszeniowy (pdf)Wszelkie pytania prosimy kierować do SIRTS. Osoba odpowiedzialna za organizację seminarium: Karolina Hendler-Michalak, Dyrektor Biura Zarządu SIRTS, tel.kom.: 665 674 880, e-mail: k.hendler@sirts.pl
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Prezentacje do potwierdzenia.