Fundacja Grupy PKPFundacja Grupy PKP to pierwsza tego typu organizacja założona przez spółkę z branży kolejowej – Polskie Koleje Państwowe S.A. Od początku istnienia, czyli od roku 2013, stawia sobie za cel m.in. pogłębianie wiedzy oraz świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa oraz ochronę dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej. Jest również platformą współpracy dla firm, administracji, pasażerów oraz użytkowników kolei. W swoich działaniach Fundacja wychodzi także poza obszar związany z koleją – między innymi poprzez inicjatywy na rzecz marginalizowanych grup społecznych oraz organizację zbiórek charytatywnych na rzecz potrzebujących.