Wyniki konkursu Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie

Jury konkursu Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie w składzie:
  • pani Dorota Daszkowska-Kosewska, dyrektor Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO
  • pani Karolina Hendler-Michalak, dyrektor Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS)
  • pani Dorota Markiewicz, dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  • pan Tomasz Smorgowicz, dyrektor Studio 102 oraz prezes Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA
na posiedzeniu w dniu 13 września 2019 zdecydowało się przyznać dwie równorzędne nagrody (alfabetycznie):
  • Zakładowi Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o. - nagroda za ciągły rozwój w kategorii CSR, za szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na środowisko naturalne;
  • Spółce PKP Energetyka SA - nagroda za dojrzałe podejście strategiczne do CSR oraz innowacyjne i autorskie projekty dobrych praktyk.
Jury przyznało także wyróżnienia następującym przedsiębiorstwom (alfabetycznie):
  • DB Cargo SA
  • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
  • Newag SA
  • Siemens Mobility Sp. z o.o.
Wszystkich uczestników konkursu Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów dnia 25 września 2019 na godzinę 14:00 na stoisko ASTE (numer A23), podczas Targów TRAKO w Gdańsku.