100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W bieżącym roku SEP obchodzi 100-rocznicę swego istnienia. Ta największa w Polsce pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej zrzeszająca blisko 23 tysiące członków w 50 oddziałach na terenie całego kraju.

Stowarzyszenie powstało zaledwie pół roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Organizację utworzono na I Zjeździe Elektrotechników Polskich, który odbył się w dniach 7-9 czerwca 1919 roku w Warszawie. Organizację utworzyli inżynierowie, profesorowie i przemysłowcy z terenów byłych trzech zaborów, a w szczególności z sześciu ośrodków założycielskich: Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania, Sosnowca i Warszawy. W ciągu 50 lat swego istnienia SEP zachował pełną ciągłość działania. Zawsze, nawet w okresie okupacji niemieckiej, kiedy polskie stowarzyszenia zdelegalizowano, działały wybrane przed wojną władze SEP i prowadzono działalność naukowo-techniczną. SEP w 100-latach swego istnienia zachował również swój apolityczny charakter zrzeszając ludzi o bardzo różnych światopoglądach.

W ramach uroczystych obchodów wyjątkowego Jubileuszu 100-lecia SEP zorganizowany został III Kongres Elektryki Polskiej, a także XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów.