KOLSTER

MOCOWANIE BALISY TYPU MBK-1Mocowanie balisy produkcji KOLSTER S.A. umożliwia zamocowanie balisy dowolnego producenta zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami określonymi w dokumentacji systemu ETCS na poziomie całej Europy tj. FFFIS for Eurobalise, Subset 036 oraz Dimensioning and Engineering rules, Subset 040. Spełnienie powyższych kryteriów pozwala dostarczyć mocowanie balisy gwarantujące bezpieczeństwo transmisji tor – pojazd zgodnie z oczekiwaniami określonymi w regulacjach zarówno ogólnoeuropejskich, jak i krajowych (m.in. DBS LH Balisenhalterungssysteme). Ze względu na różne rozmieszczenie otworów mocujących w obudowach balis, przygotowano rozwiązanie umożliwiające zarówno umocowanie za pomocą dwóch, jak i czterech śrub, dzięki czemu użytkownik będzie posiadał jeden typ umocowania do wszystkich dostępnych na rynku balis.

Zalety umocowania balisy typu MBK-1 produkcji KOLSTER S.A.:
• jedno, uniwersalne umocowanie do różnych typów szyn (60, 54, 49, R65) • jedno, uniwersalne umocowanie do różnych typów mocowań szyn (SB, SKL, other) • instalacja balisy bez ingerencji w podkłady i mocowania szyn • możliwość prac utrzymaniowych bez zakłóceń w pracy balisy • automatyczna kompensacja pozycji szyn podczas przejazdu pojazdu szynowego • izolacja elektryczna pomiędzy obiema szynami oraz pomiędzy szynami i balisą • odporność na czynniki środowiskowe (włącznie z długotrwałym promieniowaniem UV) • istnieje opcja wykonania w wersji antykradzieżowej • tłumienie drgań przenoszonych z szyn na balisę • pozytywny wynik testu uderzenia lodem w instytucie DLR w Sztuttgarcie • pozytywna ocena techniczna Instytutu Kolejnictwa nt. mocowania balisy typu MBK-1 • umocowanie spełnia wymagania zdefiniowane w FFFIS dla Eurobalisy ERTMS/ETCS- Class 1 z dn. 17.12.2015 zaakceptowane przez: ALSTOM, ANSALDO, AZD, CAF, BOMBARDIER, SIEMENS, THALES

XSafe – SAMOCZYNNA SYGNALIZACJA PRZEJAZDOWA
XSafe to najnowsza generacja automatycznych systemów zabezpieczających przejazdy kolejowo-drogowe Proponowane rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o produkt EFACEC XSafe Samoczynna Sygnalizacja Przejazdowa, przyjmując sterownik nowej generacji oparty na sterownikach bezpieczeństwa PLC i z powodzeniem wdrożony przez EFACEC w najnowszych projektach. Oparty jest na wysoce niezawodnym i bezpiecznym sprzęcie, zapewniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa. XSafe jest rozwiązaniem o cechach, które zapewniają znaczące korzyści w implementacji na przejazdach kolejowo - drogowych:
• Bezpieczny system - oparty na certyfikowanej przez SIL 4 HW oraz SW, zgodnie z normami CENELEC • Rozwiązanie Future Proof - korzystanie z niezastrzeżonej platformy PLC związanej z szerokim wykorzystaniem standardowych języków programowania i wysoce modułowej architektury zapewnia solidną podstawę do zagwarantowania przyszłych aktualizacji • Architektura modułowa - dziedziczenie modularności oferowanej przez platformę PLC HW, która jest uzupełniona o modułową konstrukcję SW i wykorzystanie zaawansowanych funkcji komunikacyjnych, które są obsługiwane przez standardowe sieci oparte na IP., Daje to możliwość posiadania rozproszonych interfejsów • Elastyczny system - XSafe obsługuje znaczące możliwości konfiguracji i parametryzacji, co optymalizuje dostosowanie systemu do przepisów krajowych i specyficznych cech każdego przejazdu, eliminując prawie potrzebę dedykowanych dostosowań SW (oprogramowania) • Wspólny projekt dla wszystkich przejazdów - wykorzystanie wspólnej bazy projektowej dla różnych typów przejazdów istniejących co zmniejsza różnorodność części, co ma znaczny wpływ na czynności konserwacyjne • Zaawansowane wbudowane funkcje nadzoru i diagnostyki, które w połączeniu z systemem nadzoru SATA zapewniają szybkie wykrywanie usterek i raportowanie do ekip konserwacyjnych, znacznie skracając czas naprawy

ZAMKNIĘCIE NASTAWCZE PAWL LOCK
Zamknięcie nastawcze Pawl Lock CKA 12 przeznaczone jest do zwrotnic rozjazdów zwyczajnych i krzyżowych zbudowanych na profilach szynowych 49E1 oraz 60E1. Jest to nowoczesne zamknięcie nastawcze dopuszczone do stosowania w rozjazdach z dopuszczalną prędkością przejazdu taboru 250÷300 kilometrów na godzinę. Zamknięcie nastawcze CKA 12 charakteryzuje się trwałością, małą częstością przeprowadzanych czynności kontrolnych i konserwacyjnych oraz ich prostotą, dużą odpornością na pełzanie (±25mm), zapewnia doskonałe doleganie iglic do opornic. Zamknięcia CKA 12 dostarczane są w stanie częściowo zmontowanym fabrycznie, ich instalowanie przebiega szybko i nie wymaga skomplikowanych czynności. Do prawidłowej pracy zamknięcia nastawczego konieczna jest jego obustronna regulacja (uzyskanie symetrii). Identyczne drogi oporowe po obu stronach drążka suwakowego uzyskuje się poprzez odpowiednią regulację długości pręta nastawczego. Kontrole i prace konserwacyjne przewidziane są raz na rok w przypadku normalnie eksploatowanych rozjazdów, raz na pół roku dla rozjazdów intensywnie eksploatowanych (rozjazdy o dopuszczalnej prędkości od 160 km/h wzwyż), przez które przejeżdża powyżej 300 pociągów dziennie. Konserwacja polega na oczyszczeniu i lekkim przesmarowaniu elementów zamknięcia CKA 12. Zamknięcia nastawcze Pawl Lock CKA 12 produkowane są w odmianach zarówno do zwrotnic z jednym zamknięciem nastawczym jak i z kilkoma zamknięciami. Stosowane są w układach z jednym napędem zwrotnicowym, w układach wielonapędowych lub z mechanicznym sprzężeniem zamknięć nastawczych. Mogą być stosowane z każdym obecnie użytkowanym typem napędu zwrotnicowego, zarówno elektrycznym, hydraulicznym jak i mechanicznym. Można je również stosować do zwrotnic przestawianych ręcznie. Nadają się zarówno do nawierzchni płaskiej jak i pochylonej, do rozjazdów z podrozjazdnicami drewnianymi, strunobetonowymi oraz stalowymi zespolonymi.