Debata „Kolej w wyrównywaniu szans”

10:30 – 11:30
Debata Kolej w wyrównywaniu szans
wspólna debata Grupy PKP: PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A.

Uczestnicy panelu omówią kwestie związane z zapewnieniem lepszej dostępności komunikacyjnej, w szczególności kolejowej, dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Debata będzie również okazją do dyskusji nt. reaktywacji linii kolejowych w regionach. Zgodnie z propagowanym przez Ministerstwo Infrastruktury hasłem „Łączymy regiony” inwestycje spółek kolejowych są szansą dla mniej rozwiniętych regionów, zarówno w zakresie sprawniejszych przewozów pasażerskich, jak i rozwoju kolejowych przewozów towarowych.