TRAKO POMAGA

Akcja charytatywna TRAKO DZIECIOM towarzyszy Międzynarodowym Targom Kolejowym TRAKO od 2003 roku.

W ramach akcji odbywa się poświęcony tematyce kolejowej konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, do którego zapraszamy również pacjentów objętych opieką Fundacji „Dr Clown”. Jego tegoroczna, dziewiąta edycja zatytułowana jest „Savoir-vivre w podróży koleją”. Finałem konkursu jest aukcja prac utalentowanych twórców - laureatów podczas wieczornej GALI TRAKO 2019. Wszystkie środki pieniężne pozyskane z akcji zasilą konto Fundacji „Dr Clown”.

”Doktorzy clowni” realizują program „Terapia śmiechem” w polskich szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka i wszędzie tam, gdzie przebywają chore, niepełnosprawne dzieci. Leczą śmiechem i zabawą :)

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu Plastycznego (pdf)
Załącznik nr 1 – karta informacyjna (pdf)
Załącznik nr 2a – oświadczenie rodziców uczestnika poniżej 16 r.ż. (pdf)
Załącznik nr 2b – oświadczenie uczestnika powyżej 16 r.ż. (pdf)
Załącznik nr 3a – zgoda rodziców uczestnika (pdf)
Załącznik nr 3b – zgoda uczestnika pow. 16 r.ż. (pdf)

Przed uroczystością wręczenia nagród przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzą lekcję bezpieczeństwa dla wszystkich Laureatów Konkursu w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”.

Więcej informacji na stronie www.kolejoweabc.pl.