TRAKO 2017

12. Międzynarodowe Targi Kolejowe

Gdańsk, 15 października 2017 r.

TRAKO BIJE REKORDY!


Informacja prasowa do pobrania (pdf)


16.500 gości branżowych z 48 krajów, 30.000 m2 powierzchni wystawienniczej, 1.000 m torów do ekspozycji taboru oraz maszyn i urządzeń torowych, 700 wystawców z 25 krajów – 29 września zakończyły się w Gdańsku Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2017. Kolejna, 12. edycja targów potwierdziła, że TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie branży transportu szynowego i drugie co do wielkości targi kolejowe w Europie.

LICZBY IMPONUJĄ
TRAKO zgromadziły rekordową liczbę 700 wystawców Z 25 krajów. Uczestnicy targów to zarówno firmy o zasięgu międzynarodowym, jak i czołówka największych polskich firm z branży kolejowej i tramwajowej, w tym prywatni i samorządowi przewoźnicy oraz dostawcy technologii dla kolei i taboru. W tym roku gościliśmy pawilony narodowe: Austrii, Czech, Wlk. Brytanii, niemieckich landów - Berlina i Brandenburgii, Saksonii, Badenii-Wirtembergii oraz misje handlowe Brukseli i Walonii. Targi odwiedziło 16.500 gości z 48 krajów!

EKSPOZYCJA NAJWIĘKSZYCH W POLSCE I EUROPIE PRODUCENTÓW TABORU
Tegoroczna ekspozycja wystawiennicza była odzwierciedleniem aktualnego stanu rozwoju branży, a przede wszystkim najnowszych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Nowosądecki NEWAG zaprezentował dwa pojazdy: Impuls II oraz lokomotywę Griffin., Bydgoska Pesa pokazała elektryczną GAMĘ Marathon z dojazdowym silnikiem spalinowym, oraz Elfa II. Stadler Polska zaprezentował pojazd FLIRT i - wspólnie z Solarisem - tramwaj TRAMINO dla Lipska. Można było również obejrzeć kilka zmodernizowanych wagonów PKP Intercity oraz nowy pociąg spalinowy Link zakupiony przez POLREGIO. Odbyła się także prezentacja nowej lokomotywy elektrycznej „207E” Rail Polska Sp. z o.o. oraz Lokomotywy Vectron MS Siemensa.

Firma Track Tec zaprezentowała INTELIGENTNY ROZJAZD, którego elementami są płyty i radiatory ogrzewane indukcyjnie, system sterowania ze stacją pogodową, napęd hydrauliczny Alstom HyDrive, mocowania SKLTT12 oraz płyty ślizgowe z systemem rolek. Prezentowany przez Track Tec system ogrzewania indukcyjnego to zupełnie nowe rozwiązanie w skali światowej. Jego innowacyjność wynika ze sposobu wytwarzania ciepła, powstającego tylko w miejscach rozjazdu, które powinny być ogrzewane, co odróżnia go od innych konstrukcji tego typu.

40 WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH
Targi TRAKO to doskonała platforma dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla infrastruktury, systemu zarządzania transportem i technologii wyposażenia taboru. Podczas ponad 40 wydarzeń: debat, seminariów, konferencji i prezentacji, w międzynarodowym gronie poruszane były najbardziej aktualne, priorytetowe dla branży tematy min.:
  • konferencja techniczna „Komunikacją tramwajową w przyszłość – potrzeby i uwarunkowania”– organizator IGKM;
  • seminarium „Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego” – organizator Stowarzyszenie na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS);
  • debata: „Stworzenie ram regulacyjnych dla rozwoju zrównoważonego transportu w UE” - organizator GRUPA PKP;
  • konferencja: „Zarządca Infrastruktury – Wykonawca i Producent – Jednostka Notyfikowana. Jak relacje pomiędzy tymi podmiotami wpływają na tempo i koszty realizacji, efektywność i jakość oraz innowacyjność inwestycji. Co osiągnęliśmy? Co przed nami?”– organizatorzy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Instytut Kolejnictwa;
  • IV edycja międzynarodowej konferencji RAIL22 pt. „Co hamuje kolejowe przewozy towarowe?” – organizator Fundacja PRO Kolej;
  • debata: „Współpraca jednostek oceniających z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w świetle zmian prawa Europejskiego” – organizator SIRTS.
DZIEŃ KARIERY
Po raz pierwszy Targom towarzyszył DZIEŃ KARIERY. Jego uczestnicy brali udział w przygotowanym przez Radę Programową TRAKO programie merytorycznym oraz zwiedzali ekspozycję wystawienniczą. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m. in.: debaty: „Programy branżowe szkół średnich”, „Czy branża transportu szynowego jest atrakcyjnym pracodawcą dla absolwentów wyższych uczelni” oraz warsztaty pisania CV. Odbywały się również indywidualne spotkania z pracodawcami, wystawcami Targów TRAKO, którzy prezentowali oferty pracy, staży i praktyk. Dzień Kariery cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży akademickiej.

KOLEJ W MINIATURZE
Na wystawie Świata Małej Kolei swoje prace zaprezentowało 16 modelarzy i miłośników transportu kolejowego. Ekspozycja powstała we współpracy z Sopockim Klubem Modelarzy Kolejowych. Można było zobaczyć m. in. cztery makiety kolejowe (na przykład stacji kolejowej na Kaszubach), ciekawą kolekcję zdjęć i taboru przygotowaną przez Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych czy symulator jazdy lokomotywą autorstwa modelarzy z Oświęcimia. Tytuł najatrakcyjniejszej makiety kolejowej i Puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich – głosami publiczności – zdobył Paweł Koob.

TRAKO POMAGA
Wystawcy i organizatorzy Targów TRAKO od lat organizują akcję charytatywną TRAKO DZIECIOM. W tym roku beneficjentem akcji byli podopieczni Fundacji „Dr Clown”, która realizuje program „Terapia śmiechem” w polskich szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka i wszędzie tam, gdzie przebywają chore, niepełnosprawne dzieci. W ramach akcji TRAKO DZIECIOM odbył się poświęcony tematyce kolejowej konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Mój przyjaciel w podróży pociągiem”. Finałem konkursu była aukcja prac młodych, utalentowanych twórców - laureatów podczas wieczornej GALI TRAKO. Wszystkie środki pieniężne pozyskane z akcji zasiliły konto Fundacji „Dr Clown”.

TRAKO NAGRADZA NAJLEPSZYCH
Targom TRAKO towarzyszyło siedem prestiżowych konkursów, w ramach których nagrodzono najlepsze prezentowane na targach produkty i technologie:

Konkurs im. inż. Ernesta Malinowskiego
Nagroda im. inż. Ernesta Malinowskiego w kategorii Tabor szynowy oraz oddzielne zespoły i podzespoły
Solaris Bus & Coach S.A. za Solaris Tramino Lipsk
wyróżnienie
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za EZT ELF2-TYP 21 WEa

Nagroda im. inż. Ernesta Malinowskiego w kategorii Innowacje techniczne zastosowane w taborze szynowym:
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. za Innowacyjny system zarządzania taborem w zakresie jego dysponowania, utrzymania technicznego i kontroli kosztów
wyróżnienie
ENTE Sp. z o.o. za AWIA SDIP

Konkurs o nagrodę im. inż. Józefa Nowkuńskiego
Nagroda im. inż. Józefa Nowkuńskiego w kategorii Ukończone inwestycje liniowe i kubaturowe zrealizowane na terenie Polski
TRACK TEC S.A. za Innowacyjny system indukcyjnego ogrzewania rozjazdów TRACK TEC S.A.
wyróżnienie
Trakcja PRKiI S.A. za System TRAKCJA-SAT HUSAR SIP

Nagroda im. inż. Józefa Nowkuńskiego w kategorii - innowacje w dziedzinie infrastruktury
Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp. komandytowa za Balise Life Check
ELESTER-PKP za system ISKRA. Komputerowy System Sterowania Ruchem Kolejowym

Konkurs o nagrodę im. prof. Jana Podoskiego
Nagroda im. prof. Jana Podoskiego w kategorii tabor szynowy
MODERTRANS Poznań Sp. z o.o. za „Tramwaj Moderus Gamma LF 01 AC”
wyróżnienie
SOLARIS BUS & COACH S.A za „Tramwaj Solaris Tramino Lipsk”
Nagroda im. prof. Jana Podoskiego w kategorii części, podzespoły i wyposażenie taboru
Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o. za „Tramwajową przetwornicę statyczną typu ENI-PT600/24/AC/25 z tranzystorami z węglika krzemu (SiC)”
wyróżnienie
MEDCOM Sp. z o.o. za „Najnowszej generacji napęd autobusu elektrycznego w technologii SiC o ekstremalnie wysokiej sprawności serii FT-160-600/PSM-42”

wyróżnienie w kategorii infrastruktura torowa
M&MR TRADING Polska Sp. z o.o. / TRANSCOMFORT za „RCS - inteligentny system izolacji torowiska i posadowienia szyny”

wyróżnienie w kategorii infrastruktura zasileniowa i elektroenergetyczna
TRAKCJA PRKiL S.A. za „Modułowy system dynamicznej regulacji obciążenia podstacji trakcyjnej z możliwością podłączenia punktów ładowania”

Konkurs SITK RP o nagrodę im. Prof. Czesława Jaworskiego
Nagroda główna SITK RP im Prof. Czesława Jaworskiego w kategorii pojazdy
za wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej
PESA BYDGOSZCZ S.A. za Elektryczny zespół trakcyjny ELF 2
wyróżnienie
ENIKA Sp. z o.o. za System napędu i zasilania z tranzystorami SiC i chłodzeniem cieczowym dla tramwajów niskopodłogowych

Nagroda główna SITK RP im prof. Czesława Jaworskiego w kategorii infrastruktura
za wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej
ELESTER-PKP Sp. z o.o. za Sterownik Programowalny CZAT 7
wyróżnienie
KUCA Sp. z o.o. za Krzyżówkę Przewodów Jezdnych – osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej

Konkurs na najatrakcyjniejszą ekspozycję Targów TRAKO
kategoria stoiska do 30 m²
KOLTECH Sp. z o.o., z Raciborza
PRVNÍ SIGNÁLNÍ a. s. Ostrawa, Czechy
ELESTER-PKP, Polska Łódź

kategoria stoiska powyżej 31 m²
POLREGIO Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Warszawa
ASTE Sp. z o.o., Gdańsk
CENZIN, Warszawa

Konkurs Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie
KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE za wielość, różnorodność i jakość działań dla społeczności lokalnej
DB CARGO POLSKA SA za angażowanie pracowników w działania społeczne oraz wzorowy sposób komunikacji
ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA za wyjątkową dostępność oferty przewozowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz znakomitą komunikację społeczną

Konkurs o Medal Prezes SEP
Medal Prezes SEP
PRKiI SA Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych za Modułowy system dynamicznej regulacji obciążenia podstacji trakcyjnej z możliwością podłączenia punktów ładowania
MEDCOM Sp. z o.o. za Najnowszej generacji napęd autobusu elektrycznego w technologii SIC o ekstremalnie wysokiej sprawności serii FT– 160-600/PSM-42 SIC

Nagroda The Golden Chariot
MEDCOM Sp. z o.o. (Polska)
Najbardziej innowacyjna firma w branży inżynierii zrównoważonego transportu
KNORR-BREMSE SYSTEMY KOLEJOWE POLSKA Sp. z o.o.
za doskonałość w produkcji i serwisowaniu taboru najnowszej generacji
VIKTOR KASHANAU Przewodniczący Komisji ds. Ruchu Pasażerskiego w Organizacji Współpracy Kolei (Białoruś) za osiągnięcia we wzmacnianiu stosunków międzynarodowych w sektorze transportu.

Pierścień Patrioty Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański
Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP SA

Program imprezy tworzy Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą organizacje branżowe: Fundacja Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Railway Business Forum (RBF), Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS), Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Targi TRAKO organizowane są przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz Grupę PKP. Partnerami targów są firmy: Bombardier, Knorr-Bremse, Medcom, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, TINES oraz TRACK TEC.

Patronat honorowy nad imprezą sprawował Minister Infrastruktury i Budownictwa.