Konferencja Forum Odpowiedzialnego Biznesu

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KOLEJOWYM TRANSPORCIE TOWAROWYM.
OD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DO KONKURENCYJNOŚCI

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner konferencji: DB Cargo Polska S.A.

Termin: 27 września 2017, godz.13.00-14.30
Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO
/ Gdańsk ul. Żaglowa 11, sala 1A

Plan wydarzenia
 1. Wstęp – prof. dr hab. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. Jak wykorzystać dbałość o środowisko naturalne do budowania przewagi konkurencyjnej. Kierunki działania i możliwości w obszarze zrównoważonego rozwoju.
  • Maria Andrzejewska, Dyrektorka Centrum UNEP /GRID Warszawa
  • Jarek Król, Prezes Zarządu CTL Logistics
  • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu Fundacji ProKolej
  • dr Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański, Katedra Rynku Transportowego
 3. Wybrane wyzwania społeczne mające wpływ na rozwój branż, czyli kwestie bezpieczeństwa, luki pokoleniowej, zarządzania talentami oraz trybu szkolenia kadry na kolei.
  • Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
  • Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.
  • Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska
  • dr Anna Jawor- Joniewicz, Zakład Zarządzania Ludzkimi w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych
 4. Istotne elementy rozwoju biznesu sektora transportu kolejowego i ich znaczenie dla gospodarki kraju, czyli świadomość i odpowiedzialność podejmowanych działań.
  • Rafał Rudzki, Deloitte Advisory
  • Maciej Danielewicz, Polska Agencja Prasowa
  • prof. dr hab. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Dominika Bettman, Członkini Zarządu ds. Finansowych, Siemens Polska / Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 5. Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi – przedstawiciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu.