Debata: Współpraca jednostek oceniających z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w świetle zmian prawa Europejskiego.

28.09.2017, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Szanowni Państwo,

Czwarty pakiet kolejowy przyjęty w roku 2016 przez Parlament Europejski zmienił i uporządkował relacje pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w procesy oceny i działania formalno-prawne w zakresie transportu kolejowego. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Państwu całościowy obraz zakresów działań poszczególnych rodzajów podmiotów i organów oraz ich relacje i zobowiązania w zakresie udostępniania informacji.

Wstępny Program (14:00 -16:00)*


Organy notyfikujące i jednostki oceniające zgodność w świetle nowej dyrektywy o interoperacyjności oraz jednostki oceniające ryzyko w świetle nowej dyrektywy o bezpieczeństwie kolei: wymagania dla jednostek, działania jednostek, obowiązki w zakresie współpracy i wymiany informacji (IK)

Zadania organów krajowych: Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie działań jednostek oceniających zgodność oraz jednostek oceniających ryzyko (UTK)

Współpraca jednostek oceniających zgodność, jednostek oceniających ryzyko oraz organów krajowych z Agencją Kolejową Unii Europejskiej (ERA)

Udział w debacie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność rezerwacji miejsc, której dokonać należy mailowo na adres k.hendler@sirts.pl.

Z wyrazami szacunku,

SIRTS, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Wszelkie pytania prosimy kierować do SIRTS. Osoba odpowiedzialna za organizację seminarium:
Karolina Hendler-Michalak, Dyrektor Biura Zarządu SIRTS, tel.kom.: 665 674 880, e-mail: k.hendler@sirts.pl
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.