TRAKO 2019

- Gdańsk to dobre miasto do robienia interesów – mówili wystawcy i goście, którzy przybyli w dniach 24-27 września br. do AMBEREXPO na 13. edycję Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019. Na 30 tys. m. kw. powierzchni wystawienniczej, 1 000 metrach torów do ekspozycji taboru oraz maszyn i urządzeń torowych niespełna 700 wystawców z 30 krajów potwierdziło swoją obecnością, że to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie branży transportu szynowego i drugie co do wielkości oraz znaczenia targi transportu szynowego w Europie.
Targi TRAKO to uznane w Europie miejsce spotkań transportu szynowego firm z branży kolejowej i tramwajowej: organizatorów i przewoźników, dostawców technologii, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ekspertów, inżynierów, inwestorów i pasjonatów kolei. Świadczy o tym prawie osiemnastotysięczna rzesza specjalistów z Polski i zagranicy, którzy przez cztery dni spotykali się z przedstawicielami firm i organizacji branży kolejowej i tramwajowej. Wielu z nich uczestniczyło także w licznych debatach i konferencjach przygotowanych przez organizatorów targów – Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., a przede wszystkim Radę Programową TRAKO i Grupę PKP. Bowiem TRAKO to również platforma dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Podczas ponad 40 wydarzeń, które odbyły się w międzynarodowym gronie poruszane były najbardziej aktualne, priorytetowe dla branży tematy. Fundacja ProKolej zorganizowała międzynarodową debatę „Masterplan dla przewozów towarowych”. Osią debaty był panel dyskusyjny na temat rozwoju rynków cargo w Europie i możliwości wzmocnienia pozycji konkurencyjnej kolei. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji kolejowych i biznesowych, specjaliści w zakresie prawa i regulacji rynku, kolejarze, logistycy, środowisko naukowe.

Urząd Transportu Kolejowego był organizatorem debaty na temat stanu bezpieczeństwa kolei. Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, sposoby nowych zabezpieczeń i działania, które pomogą zmniejszyć liczbę wypadków. Debatę poprzedziło seminarium, na którym został przedstawiony stan bezpieczeństwa w 2018 r. oraz I połowie 2019 r.
Podczas targów została zaprezentowana również Koncepcja Kolei Metropolitalnej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - prezentacja koncepcji, kierunki i możliwości rozwoju”, połączoną z debatą na temat kolei regionalnych.
- Metropolia powstała, by realizować duże projekty. Zaczynamy od Kolei Metropoli-talnej – powiedział Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.
Uczestnicy debaty byli zgodni, że na tak dużych obszarach jak Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia kolej jest kluczowym elementem systemu transportowego.
- Rocznie przewozimy 17 milionów pasażerów, a ta liczba cały czas rośnie. Dlatego inwestycje, musimy planować z wieloletnią perspektywą. Wszystkie elementy trans-portu publicznego muszą być zintegrowane – podkreślał Aleksander Drzewiecki, prezes Kolei Śląskich.
Na kolej stawiają również w innych regionach Polski, m.in. w Szczecinie, gdzie w najbliższych latach ma zostać uruchomiona Szczecińska Kolej Metropolitalna.
Jednym z ważniejszych wydarzeń była debata „Zmieniamy polską kolej”, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Grupy PKP oraz branży kolejowej. W obliczu znacznego wzrostu przewozów pasażerskich - o ponad 10 procent w stosunku do 2015 roku i najwyższych od 9 lat przewozów towarowych minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał wagę dyskusji zarówno nad problemami natury strategicznej jak i inwestycji w sferę innowacji.
Pakiet inicjatyw dla kolei to siedem inicjatyw, za pomocą których planuje się rozwijać kolej; Krajowy Program Kolejowy (75,7 mld zł), Program utrzymaniowy (24 mld zł), strategia taborowa PKP Intercity, warta 7 mld zł., Program Inwestycji Dworcowych PKP S.A., na który ma zostać przeznaczone 1,6 mld zł., Wspólny Bilet, IV pakiet kolejowy wdrożony w zakresie przewozów pasażerskich oraz program Kolej Plus.

Dowodem na mocne zakorzenienie w realiach tej dyskusji było zawarcie na TRAKO umowy między Urzędem Transportu Kolejowego a Agencją Kolejową Unii Europejskiej (ERA). Dokument ten jest niezbędny dla wdrożenia IV pakietu kolejowego, który ma obowiązywać w Polsce od czerwca przyszłego roku. Innym dowodem realnych działań na rzecz rozwoju kolei było było podpisanie umowy na dofinansowanie zintegrowanego biletu dla Pomorza. Unijne Centrum Projektów Transportowych przyznało 90 mln zł spółce InnoBaltica na realizację projektu umożliwiającego pasażerom różnych środków komunikacyjnych korzystanie ze specjalnej aplikacji. Dla zobrazowania bogatej gamy wydarzeń o charakterze nie tyle spektakularnym co praktycznym można przytoczyć fakt świadczący o tym, że KP Polskie Linie Kolejowe zwiększają potencjał wykonawczy. Na TRAKO ich spółka córka Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu odebrała od producenta firmy Plasser & Theurer podbijarkę torową. Nowoczesna maszyna do prac na liniach kolejowych zapewni szybsze roboty, a to oznacza sprawne kursowanie pociągów. Z kolei Newag zaprezentował nowość na polskim rynku – pociąg hybrydowy. Skład może kursować jako pociąg elektryczny (jest wtedy zasilany z sieci elektrycznej przy pomocy pantografu) oraz jako spalinowy (wówczas może kursować po liniach niezelektryfikowanych). Podczas targów odbyła się również jazda testowa nowego produktu. Projekt do ostatniej chwili utrzymywany był w tajemnicy.

Targi TRAKO stały się również miejscem cyklicznych spotkań statutowych organów wielu międzynarodowych organizacji – m.in. CER i OSJD. Po raz pierwszy swoje cykliczne spotkanie odbyli członkowie European Passengers Federation, czyli europejskiej organizacji parasolowej skupiającej 35 stowarzyszeń zaangażowanych w rozwój jakości transportu publicznego, promowanie praw pasażerów czy integrację międzygałęziową przewozów kolejowych, autobusowych i lotniczych.

Targi TRAKO 2019 były także wyrazem troski o rozwój branży w wymiarze „młodzieżowym”. To Dzień Edukacji i Kariery, czyli możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji, studiów doktoranckich. W ramach Dnia Edukacji i Kariery wystawcy Targów TRAKO prezentowali oferty pracy, staży i praktyk, a niebanalną formą zainteresowania młodzieży zawodem kolejarza był pokaz mody, podczas którego na wybiegu prezentowane było umundurowanie kolejowe.

Bogata oferta prezentowana na TRAKO 2019 znalazła także wyraz w nagrodach przyznawanych podczas targowych konkursów.
Nagroda im. inż. Ernesta Malinowskiego w kategorii Tabor szynowy i jego elementy zdobyła firma NEWAG S.A. za produkt Zespół trakcyjny typu IMPULS 36WEh.
Nagroda im. inż. Ernesta Malinowskiego w kategorii Systemy Informatyczne i Telematyczne w dziedzinie taboru szynowego przypadłą w udziale RAIL-MIL COMPUTERS sp. Z o.o. sp.k. za rmRailProtector 4.0 – rodzina innowacyjnych produktów firmy Rail-Mil dla funkcjonalności ERTMS/ETCS L1 zaś nagroda im. inż. Ernesta Malinowskiego w kategorii Innowacje techniczne i technologiczne zastosowane w taborze szynowym przyznana zostałą Iris-GmbH infrared&inteligent sensors za produkt IRMA 6. Nagroda im. inż. Józefa Nowkuńskiego w kategorii Infrastruktura i systemy transportowe przypadła firmie BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA Sp. Z o.o. za produkt EBI SWITCH 700. Laureatem nagrody im. inż. Józefa Nowkuńskiego w kategorii Przedsięwzięcia techniczno-organizacyjne oraz systemy informatyczne i telematyczne w infrastrukturze została Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. Z o.o. za Innowacyjny system integracji komunikacji kolejowej i autobusowej w województwie łódzkim.
Grupa kapitałowa PKP Energetyka, w skład której wchodzi innowacyjna firma z sektora kolejowego ELESTER-PKP oraz spółka infrastrukturalna PKP Energetyka zdominowały uroczystą galę inauguracyjną największych w Polsce targów kolejowych TRAKO. Dzięki współpracy obie spółki osiągnęły uznanie w zdecydowanej większości konkursów targowych. Cztery nagrody są zasługą technicznych rozwiązań i innowacji spółki ELESTER-PKP, natomiast całościowy rekord śrubuje spółka PKP Energetyka z dwiema nagrodami z zakresu zarządzania infrastrukturą i społecznej odpowiedzialności w biznesie.