Firma kolejowa odpowiedzialna społecznie

Twoja firma działa fair wobec pracowników i środowiska? Bierze udział w akcjach charytatywnych, pomaga lokalnej społeczności? To coś dla Was!

Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w Polsce (SIRTS) oraz ASTE Sp. z o.o. zapraszają wszystkie podmioty działające w Polsce w branży kolejowej (budownictwo, doradztwo, pojazdy, usługi, produkcja podzespołów i biura certyfikujące) do zgłoszenia swojego udziału w konkursie promującym działania i przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie.

Regulamin dostępny jest na stronie www.astespolecznie.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 sierpnia 2017.

Informacje:
Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska (e.stelmasiewicz@aste.pl, tel. 58 340 69 04)
Karolina Hendler-Michalak (k.hendler@sirts.pl, tel. 655 674 880).