Menu

Euroazjatycki rynek kolejowy - wyzwania w obszarze współpracy międzynarodowej

Międzynarodowa współpraca kolejowa jest coraz częściej rozpatrywana w ujęciu globalnym. Przekłada się na wielość powiązań i wzajemnych oddziaływań przedsiębiorstw kolejowych, które tworzą jeden organizm, wykraczający swoim zasięgiem poza Europę, sięgając aż po kraniec kontynentu azjatyckiego. Jak dokładnie wygląda rola obszaru współpracy międzynarodowej w ujęciu euroazjatyckim? Jak kształtują się nowoczesne trendy współpracy międzynarodowej w tym kierunku i czy od jej sprawności zależy konkurencyjność na rynku globalnym?

Z tymi pytaniami zmierzą się uczestnicy debaty.