Debata UTK

Debata Stan bezpieczeństwa kolei
Urząd Transportu Kolejowego

25 września 2019 r. godzina 15:00 – sala 1A

Debata stan bezpieczeństwa kolei to miejsce w którym zaprezentowane zostaną najnowsze dane dotyczące bezpieczeństwa kolejowego, to również miejsce gdzie paneliści reprezentujący różne środowiska kolejowe będą debatowali nad tematyką bezpieczeństwa kolejowego. Do stałych uczestników debaty należą Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciele Ministra Infrastruktury oraz podmiotów kolejowych.