Debata „Inwestycje dworcowe impulsem dla gospodarki”

12:00 – 13:00
Debata Inwestycje dworcowe impulsem dla gospodarki – PKP S.A.


Podczas debaty przedstawiciele resortu infrastruktury, PKP S.A., samorządów, świata polityki i przedstawiciele wykonawców prac budowlanych będą dyskutować o znaczeniu Programu Inwestycji Dworcowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Poruszone zostaną również zagadnienia, dotyczące jak najbardziej optymalnej rozbudowy przestrzeni miejskich, m.in. węzłów przesiadkowych i nowoczesnych obiektów spełniających wiele funkcji, zarówno pasażerskich, jak i komercyjnych. W dyskusji z pewnością nie zabraknie też tematów związanych z innowacyjnością części realizowanych przez PKP S.A. inwestycji i ich funkcji ekologicznej, tak istotnej w dzisiejszych czasach.