Debata Fundacja ProKolej

Debata międzynarodowa „Masterplan dla przewozów towarowych”

International debate "Masterplan for freight railway "

Fundacja ProKolej


Debata międzynarodowa „Masterplan dla przewozów towarowych” to jedenaste wydarzenie przygotowane w ramach cyklu Rail22 – czyli kolej nie XXI ale wręcz XXII w. Po krótkim wprowadzeniu spojrzymy na branżę w formie otwartej dyskusji. Osią spotkania będzie bowiem panel dyskusyjny na temat planów rozwoju europejskiej kolei oraz możliwości wzmocnienia jej pozycji w konkurencji z transportem samochodowym.

Konferencję, podobnie jak cztery poprzednie spotkania organizowane przez Fundacje ProKolej jako część oficjalnego programu Targów Kolejowych TRAKO wyróżnia jej międzynarodowy charakter. Zdecydowana większość prelegentów pochodzi z zagranicy, a obrady prowadzone w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Na wszelkie informacje oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie www.rail22.pl