Business Meetings

Wtorek, 24 września 2019 r.
13.30-17.00
BUSINESS MEETINGS

organizowany przez: Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg
Skorzystaj z wizyty w TRAKO 2019 i weź udział w międzynarodowych spotkaniach biznesowych na miejscu targów. Zwracamy się do szerokiego grona przedsiębiorstw, firm, uniwersytetów, badaczy i klastrów z całej Europy, które chcą rozwijać swoją działalność i wymieniać się nowymi pomysłami projektowymi w sektorze kolejowym. W trakcie 20 minutowych spotkań można porozmawiać z wieloma interesującymi partnerami biznesowymi w ramach umówionych wcześniej spotkań. Wchodząc na targi, wiesz, z kim spotykasz się w jakim celu i kiedy Szybki i efektywny sposób na wprowadzenie Cię w dużą sieć biznesową w Polsce, Europie i poza nią.
REJESTRACJA jest obowiązkowa: https://trako2019.b2match.io

Środa, 25 września 2019 r.
11.00-12.00
BUSINESS SESSION - (w języku angielskim) „Inteligentny sposób utrzymywania pojazdów oraz infrastruktury kolejowej - cyfrowo i skutecznie.”
Mr. Christian Krauss, Młodszy kierownik sprzedaż zedas®asset │ZEDAS GmbH

13.30-14.00
BUSINESS MEETINGS
organizowany przez: Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg
Skorzystaj z wizyty w TRAKO 2019 i weź udział w międzynarodowych spotkaniach biznesowych na miejscu targów. Zwracamy się do szerokiego grona przedsiębiorstw, firm, uniwersytetów, badaczy i klastrów z całej Europy, które chcą rozwijać swoją działalność i wymieniać się nowymi pomysłami projektowymi w sektorze kolejowym. W trakcie 20 minutowych spotkań można porozmawiać z wieloma interesującymi partnerami biznesowymi w ramach umówionych wcześniej spotkań. Wchodząc na targi, wiesz, z kim spotykasz się w jakim celu i kiedy Szybki i efektywny sposób na wprowadzenie Cię w dużą sieć biznesową w Polsce, Europie i poza nią.
REJESTRACJA jest obowiązkowa: https://trako2019.b2match.io

14.00-16.00
BUSINESS SESSION - (w języku niemieckim) "Dostęp do rynku Polska z prawnego punktu widzenia".
Organizacja: Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH
Odpowiedzi na pytania z zakresu: prawo zamówień publicznych, prawo umów, prawo budowlane oraz „do’s and dont’s” udzielać będą Pani Mecenas Anna Specht-Schampera i Pan Mecenas Konrad Schampera z kancelarii prawnej SDZLEGAL Schindhelm.

16.00-17.00
BUSINESS MEETINGS
organizowany przez: Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg
Skorzystaj z wizyty w TRAKO 2019 i weź udział w międzynarodowych spotkaniach biznesowych na miejscu targów. Zwracamy się do szerokiego grona przedsiębiorstw, firm, uniwersytetów, badaczy i klastrów z całej Europy, które chcą rozwijać swoją działalność i wymieniać się nowymi pomysłami projektowymi w sektorze kolejowym. W trakcie 20 minutowych spotkań można porozmawiać z wieloma interesującymi partnerami biznesowymi w ramach umówionych wcześniej spotkań. Wchodząc na targi, wiesz, z kim spotykasz się w jakim celu i kiedy Szybki i efektywny sposób na wprowadzenie Cię w dużą sieć biznesową w Polsce, Europie i poza nią.
REJESTRACJA jest obowiązkowa: https://trako2019.b2match.io

Czwartek, 26 września 2019 r
11.00-12.00
BUSINESS SESSION - (w języku angielskim) „PERES - Promoting European Railway Excellence outside of the EU”
organizowana przez: Europejska inicjatywa klastrów kolejowych ERCI (w języku angielskim)
Projekt PERES ma na celu promowanie transgranicznej i międzysektorowej współpracy między MŚP i innymi zainteresowanymi stronami oraz określenie najbardziej odpowiednich kanałów i narzędzi ułatwiających procesy internacjonalizacji poza UE.

13.30-17.00
BUSINESS MEETINGS
organizowany przez: Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg
Skorzystaj z wizyty w TRAKO 2019 i weź udział w międzynarodowych spotkaniach biznesowych na miejscu targów. Zwracamy się do szerokiego grona przedsiębiorstw, firm, uniwersytetów, badaczy i klastrów z całej Europy, które chcą rozwijać swoją działalność i wymieniać się nowymi pomysłami projektowymi w sektorze kolejowym. W trakcie 20 minutowych spotkań można porozmawiać z wieloma interesującymi partnerami biznesowymi w ramach umówionych wcześniej spotkań. Wchodząc na targi, wiesz, z kim spotykasz się w jakim celu i kiedy Szybki i efektywny sposób na wprowadzenie Cię w dużą sieć biznesową w Polsce, Europie i poza nią.
REJESTRACJA jest obowiązkowa: https://trako2019.b2match.io