konkursy

 Konkurs o nagrodę specjalną im. inż. Józefa Nowkuńskiego
- dla ukończonych inwestycji liniowych i kubaturowych, a także projektów nowych inwestycji infrastrukturalnych szynowych zrealizowanych na terenie Polski oraz taboru szynowego, posiadającego dopuszczenie przynajmniej w jednym kraju UE i prezentowanego na Targach TRAKO (wagony, lokomotywy, pociągi zespołowe). Nagrody to dwie równorzędne statuetki, (kategorie: Infrastruktura i Tabor), będące replikami pomnika inż. Józefa Nowkuńskiego. Komisja przyznaje również wyróżnienia. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

Konkurs im. inż. Ernesta Malinowskiego
– dla wyrobów i innowacji technicznych stosowanych w kolejnictwie i prezentowanych na targach. Ocenie podlegają wyroby i technologie z zakresu tematycznego targów, zgłoszone zarówno przez polskie, jak i zagraniczne firmy biorące udział w Targach TRAKO. Nagrody to trzy równorzędne statuetki będące replikami pomnika inż. Ernesta Malinowskiego. Komisja przyznaje również wyróżnienia. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Czesława Jaworskiego
- za wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

Konkurs o Medal Prezesa SEP
- wyróżnienie to jest uznane za jedno z najbardziej prestiżowych w Polsce w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Jana Podoskiego
- dla najlepszych wyrobów i innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii przeznaczonych dla trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej. Organizatorem Konkursu jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Udział w konkursie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

  Konkurs na najatrakcyjniejszą ekspozycję Targów TRAKO
- ocenie podlegają wszystkie stoiska targowe. Werdykt Jury obejmuje dwie kategorie: stoiska do 30m2 i stoiska powyżej 31m2. W każdej kategorii przyznawane są 3 równorzędne nagrody. Ocenie podlegają wszystkie stoiska.